Tyskie Świelikowo potrzebuje pomocy.

 


Fundacja Śląskie Hospicjum dla Dzieci Świetlikowo od 14 lat pomaga nieuleczalnie chorym dzieciom.

Zespół Hospicjum Domowego dla Dzieci rozpoczął działalność w 2009 roku od opieki nad 4 nieuleczalnie chorymi, małymi pacjentami. Dziś obejmuje opieką i wsparciem 80 maluchów. Od 2009 roku hospicjum pomogło niemalże 900 dzieciom w Hospicjum Domowym i Centrum Opieki Dziennej.

W miarę naszych możliwości Świrtlikowo wspiera w różnych momentach choroby całe rodziny – w zakupie leków, środków opatrunkowych, żywności, bezpłatnie wypożycza sprzęt (o wartości 6 500zł dla jednego dziecka , każdego podopiecznego Hospicjum Domowego dla Dzieci), a przede wszystkim mogą zawsze liczyć na bezpłatną pomoc lekarską i pielęgniarską.

Tym razem fundacja prosi o pomoc. Na przetrwanie. Na codzienne działanie.

Pomaganie jest ogromnym przywilejem i radością, ale też trudną sztuką, która wymaga dużych nakładów finansowych. Przyzwyczailiśmy się do tego, że Fundacje mają swój lepszy i gorszy czas….ale nigdy jeszcze nie było tak źle.

W latach 2022-2023 nastąpił wyraźny wzrost kosztów utrzymania Fundacji z powodów, które dotykają na co dzień nas wszystkich – całe społeczeństwo (wzrost cen paliw, energii, najmu powierzchni, i innych kosztów). Świetlikowo działa nieprzerwanie, Hospicjum Domowe dla Dzieci 24 godziny na dobę, pracują pielęgniarki, lekarze, psychologowie, specjaliści niosąc pomoc umierającym dzieciom –  wysoko wykwalifikowany, a przede wszystkim troskliwy i empatyczny zespół, wykonujący tę niezwykle ważną pracę, zasługuje na zasłużone wynagrodzenie.

Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci to pionierski, pierwszy tego typu w Polsce projekt opiekujący się dziećmi nieuleczalnie chorymi w ciągu dnia. Mama ma chwilę na odpoczynek, może pójść do lekarza, wrócić do pracy, do „normalności” sprzed choroby dziecka, a fundacja pomaga i stwarza maluchowi „drugi dom”, pracuje nad potrzebami dziecka – rehabilitując czy stymulując jego rozwój. Obecnie musi znacznie ograniczyć liczbę podopiecznych w Centrum Opieki Dziennej dla nieuleczalnie chorych dzieci. Walczy do końca, aby nie zamknąć Placówki z powodu utraty płynności finansowej i pozbawić dzieci i rodziny tak bardzo potrzebnej opieki. Z kolei środki z Narodowego Funduszu Zdrowia są niewystarczające, nie pokrywają kosztów opieki medycznej nad pacjentami Hospicjum Domowego.  Fundacja czeka na rozstrzygnięcie konkursu w ramach Projektu Unijnego, którego czas oceny jest kolejny raz oddalany w czasie.

Pomóc można TUTAJŹródło : https://zrzutka.pl/