Dwa tyskie ronda mają nowe nazwy.

 


Rondo Fundacji WOŚP i Rondo Bocianów – takie nazwy zyskają dwa ronda w Tychach. Na sesji Rady Miasta radni przyjęli uchwały w tej sprawie.

Rondo Fundacji WOŚP

Taką nazwę będzie miało rondo u zbiegu ulic Bocheńskiego, Hlonda i Bocznej w Tychach.

Wniosek o nadanie nazwy: Rondo Fundacji WOŚP byli radni Klubu Radnych Prezydenta Andrzeja Dziuby, radni klubu Koalicji Obywatelskiej oraz radna Anita Skapczyk.

– Mając na uwadze wieloletnią działalność Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy oraz wiele dobra, jakie niesie działalność tej Fundacji Radni Miasta Tychy wnioskujemy o nadanie rondu nazwy „Fundacji WOŚP”. Tychy należą do miast, które rokrocznie włączają się w organizację Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wielu Tyszan aktywnie pracuje w sztabie, bierze udział w finałach jako wolontariusze, zbiera środki do puszek. Mieszkańcy naszego miasta chętnie uczestniczą i wspierają zbiórki Fundacji. Na przestrzeni lat wsparcie Fundacji trafiło również do naszych tyskich placówek medycznych. Wielu Tyszan korzystało ze sprzętu zakupionego ze zbiórek Fundacji – czytamy w uzasadnieniu uchwały.

Nadanie nazwy rondu „Fundacji WOŚP” ma być symbolicznym podziękowaniem dla działalności Fundacji i ludzie zaangażowanych w projekt Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

Rondo Bocianów

Rondem Bocianów będzie nazywane rondo przy ulicy Imbirowej w Tychach, w dzielnicy Jaroszowice, Urbanowice, Wygorzele.

Uzasadnieniem tej inicjatywy jest powiązanie nazwy ronda z pobliskimi siedliskami bocianów białych, licznie występującymi w okolicy ul. Goździków.

– Dzielnica Jaroszowice – Urbanowice – Wygorzele jest na pierwszym miejscu w Tychach pod względem liczby zasiedlonych gniazd bocianów. Łąki oraz pastwiska wokół ronda są miejscem żerowania oraz gromadzenia tych ptaków przed odlotem –więc nazwa bardzo dobrze wpisuje się w otoczenie. Poza tym powszechnie uważa się, że tam, gdzie gnieździ się bocian tam będzie się szczęśliwie działo, a ja życzę wszystkim mieszkańcom dzielnicy samych szczęśliwych chwil!  – mówi Lidia Gajdas – inicjatorka nadania nazwy Rondo Bocianów, radna Rady Miasta Tychy.

W sumie w Tychach jest obecnie 29 rond wszystkich, z czego 19 ma nazwy. Od 2020 roku cztery nazwy: Rondo Tomasza i Wiktora Szczygłów, Rondo ks. Leona Skatuły, Rondo Zygmunta Hanusika i Rondo Chorwackie.


Źródło : https://umtychy.pl/