Tyski Urząd Pracy Liderem Aktywizacji Osób Młodych.

 


28 listopada 2023 r, w Pałacu Staszica w Warszawie, Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach Dorota Otok odebrała złotą statuetkę i dyplom potwierdzający przyznanie tytułu „Lidera Aktywizacji Osób Młodych 2023” w konkursie na najlepsze praktyki instytucji rynku pracy, organizowanym przez Fundację Promocji Inicjatyw Społecznych Polprom.

Tyski urząd pracy został doceniony za organizację i metodykę spotkań dla uczniów ósmych klas z przedstawicielami zawodów pn. „Poznaj swój zawód”, w których to, o swojej pracy opowiadają osoby pracujące w branżach, w których w Tychach prowadzone jest kształcenie zawodowe.

Każdy z zaangażowanych przedstawicieli zawodów mógł w krótkim czasie przybliżyć uczniom ważne kwestie, takie jak: czas pracy, wykonywane czynności czy pożądane kompetencje.

Organizacja spotkań, a tym samym sukces, były możliwe dzięki współpracy przedsiębiorców, spółek, instytucji, szkół podstawowych i ponadpodstawowych, a także Miejskiego Centrum Oświaty w Tychach.

Samo przedsięwzięcie spotkało się z uznaniem pedagogów i uczniów, dlatego podobne wydarzenie odbędzie się dla obecnych ósmych klas również w przyszłym roku.


Źródło : https://umtychy.pl/