TSM OSKARD organizuje półkolonie dla dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima 2024”.

 


Dział Społeczno – Kulturalny Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD”  organizuje  półkolonie skierowane do dzieci i młodzieży w ramach akcji „Zima 2024”

W programie przewiduje się: wyjścia na salę zabaw i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne,  konkursy i turnieje, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia na kręgielni, zajęcia ruchowe, sportowe, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.

Zaplanowano 2 turnusy wypoczynku w terminie od:

  • I turnus  29.01.2024 – 02.02.2024          SDK „Tęcza” , Magdalena, Orion, Regina, Uszatek
  • II turnus 05.02.2024 – 09.02.2024         SDK „Tęcza”, Magdalena, Orion, Regina, Uszatek

Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub Regina który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci). Odpłatność dla dzieci członków TSM OSKARD za 1 turnus wynosi 160,-zł. (brutto). Zapisy przyjmowane będą od 03.01.2024 r. od godz. 17:00 w placówkach. W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci członków spółdzielni.

Półkolonie skierowane są dla dzieci i młodzieży w wieku od 8 do 14 lat.

Nazwa placówki adres Numer telefonu
SDK „Tęcza” Al. Niepodległości 188 32 227 58 12
Klub Osiedlowy „Magdalena” ul. Dmowskiego 2 32 217 76 43
Klub Osiedlowy „Orion” ul. Orzeszkowej 1 32 217 02 32
Klub Osiedlowy „Regina” ul. Reymonta 37 32 218 48 35
Klub Osiedlowy „Uszatek” ul. Uczniowska 7 32 217 31 64Źródło : https://www.oskard.tychy.pl/