Werdykt Jury 49. Tyskich Spotkań Teatralnych.

 


WERDYKT Jury 49. Tyskich Spotkań Teatralnych w składzie: prof. dr hab. Jolanta Góralczyk -przewodnicząca, Błażej Peszek, Wawrzyniec Kostrzewski, po obejrzeniu siedmiu spektakli konkursowych Festiwalu, postanowiło przyznać następujące nagrody:
  • Nagrodę Specjalną Jury w wysokości 1500 zł, za dotykanie w sposób przystępny, jasny i autentyczny bolesnych problemów współczesności dla twórców spektaklu „Ahmed”, gdzie trudny motyw „obcego”, umiejętnie wpleciony w koloryt lokalnej społeczności, nabiera wymiaru bliskiej i osobistej opowieści o tym, że więcej nas łączy niż dzieli. Jury w sposób szczególny docenia fakt, że głos, próbujący łamać kulturowe bariery i uprzedzenia, płynie z ust najmłodszych uczestników Festiwalu.
  • Nagrodę Specjalną Jury w wysokości 3000 zł za zespołowość dla całej załogi spektaklu „Znaczył Kapitan”; w szczególności za udaną próbę wielopoziomowego budowania retrospektywnej, gorzkiej i nieoczywistej opowieści rodzinnej; za pokorę i służebność w procesie kreowania bohatera zbiorowego i za skuteczne połączenie siły aktorskiego doświadczenia z energią młodości.
Jury postanowiło ponadto przyznać cztery równorzędne, indywidualne nagrody aktorskie, w wysokości 1500 zł każda:
  •  dla Klaudii Rogalskiej za rolę Marii Magdaleny w spektaklu „Kobiety Jezusa” – za sceniczną charyzmę, przejmującą emocjonalność i autentyczność kreowanej postaci;
  • dla Martyny Mróz za rolę Sary w spektaklu „Kobiety Jezusa” – za łączenie wyrazistości, siły i naturalnego scenicznego uroku z autentycznością kreowanej postaci;
  • dla Michała Miszy Czornego za rolę w spektaklu „Colargol. To nie bajka” – za perfekcyjne połączenie technik teatru ruchu z narzędziami teatru dramatycznego oraz warsztatową doskonałość wykonania trudnej, osobistej roli;
  • dla Natalii Zych, za rolę Joanny w spektaklu „Coś wam powiem…” – za ogromny, artystyczny wysiłek w budowaniu złożonego emocjonalnie i psychologicznie portretu Joanny i za wiarygodne oddanie jej osobowościowej ewolucji. Jury docenia aktorską pokorę w realizowaniu założeń spektaklu.
Pierwszą nagrodę Festiwalu Tyskie Spotkania Teatralne w łącznej wysokości 4500 zł, za spektakl „Pinok i Barbie. Bajka dla dorosłych” otrzymują : Aktorzy – Ewa Kubiak i Bartosz Socha, oraz reżyser Hubert Bronicki (każdy z Laureatów po 1500 zł);– za szlachetną wierność teatralnej konwencji i gatunkowi; za skromność, prostotę i pokorę w efekcie której, przy użyciu minimalnych środków powstała metafora wykraczająca daleko poza teatralne sale; za artystyczne ryzyko podjęte świadomie na rzecz niepokojącej i poruszającej opowieści o świecie;
Grand Prix 49. Tyskich Spotkań Teatralnych otrzymują: Alicja Hudeczek, Karolina Jędrzejko, Patrycja Marszałek, Monika Szydłowiecka oraz reżyserka i autorka scenariusza, Paulina Strzoda za poruszający, współczesny, uciekający od dosłowności i publicystyki spektakl, łączący wybitny talent ruchowy, dramatyczny i plastyczny aktorek z reżyserską precyzją i umiejętnością budowania głębokich treści za pomocą najprostszych narzędzi; za użycie szlachetnych, czystych i ostrych obrazów, rytmów i znaków; za panowanie nad każdym elementem spektaklu i świadomość jego emocjonalnego oddziaływania. Cały zespół twórczyń i twórców spektaklu „Do Mołocznej” przywraca wiarę w skuteczność i siłę teatralnej metafory, która tutaj rodzi się równocześnie na scenie i w uruchomionej wyobraźni widza.