GZM zachęca mieszkańców Tychów do składania wniosków w programie STOP SMOG.

 


Program dotyczy 11 miast i gmin tworzących GZM, w tym Będzina, Katowic, Mysłowic, Zabrza czy Tychów. Wnioski składane są w urzędach poszczególnych gmin. Wartość możliwego dofinansowania to nawet 106 tysięcy złotych.

GZM zachęca mieszkańców do składania wniosków o dofinansowanie wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizację prywatnych domów jednorodzinnych. To ostatni dzwonek na przygotowanie wniosków. Termin ich składania mija 30 listopada.

– To opcja dla osób, które są właścicielami budynków jednorodzinnych i nie mają zbyt wysokich dochodów – mówi Blanka Romanowska, Dyrektorka Departamentu Infrastruktury i Środowiska w Urzędzie Metropolitalnym GZM. – Warto się zastanowić i rozejrzeć w śr ód bliskich, znajomych czy sąsiadów nie mamy takich osób. W tym projekcie razem z gminami nie tylko zapewniamy finansowanie, ale również wsparcie – dodaje Romanowska.

Mieszkańcy nie muszą szukać firmy remontowo-budowlanej i określać zakresu prac. To Metropolia i samorządy uczestniczące w programie będą odpowiedzialne za realizację całego przedsięwzięcia. Zakres prac zostanie określony w taki sposób, by po ich przeprowadzeniu koszty ogrzania domu były niższe lub przynajmniej porównywalne do kosztów przed remontem. W sprawach estetyki budowlanej wykonawca inwestycji będzie miał obowiązek ustalenia z właścicielem nieruchomości detali, takich jak np. kolor elewacji czy wzór okien.

O udział w projekcie mogą ubiegać się mieszkańcy 11 gmin tworzących GZM: Będzina, Bierunia, gminy Bobrowniki, Bytomia, Dąbrowy Górniczej, gminy Gierałtowice, Katowic, Mysłowic, So śnicowic, Tychów i Zabrza. Wymianą źródeł ciepła oraz działaniami termomodernizacyjnymi może zostać objętych nawet 210 prywatnych domów jednorodzinnych, których właścicieli nie stać na takie zmiany.

By przystąpić do programu należy zapoznać się z regulaminem programu w Twojej gminie STOP SMOG, pobrać wniosek w urzędzie i złożyć go w gminie po wypełnieniu.

Pod tym linkiem    Stop Smog – Metropolia GZM       znajdziesz dane kontaktowe w gminach oraz przekierowanie do regulaminów (patrz: tabela).

Jeśli Urząd Gminy pozytywnie zweryfikuje wniosek:

 • Przeprowadzi audyt energetyczny, który oceni stan techniczny domu jednorodzinnego
 • Podpisze z wnioskodawcą umowę na realizację przedsięwzięcia niskoemisyjnego.
 • Wyśle ekipę remontowo- budowlaną.

By stać się beneficjentem programu należy spełniać następujące kryteria:

 • posiadać tytuł prawny do budynku,
 • mieszkać w tym budynku,
 • powierzchnia użytkowa budynku nie może przekroczyć 200 m2,
 • dochód na 1 cz łonka rodziny nie może przekroczyć
  • dla gospodarstw jednoosobowych – 175% kwoty najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (1 673,05 zł)
  • dla gospodarstw wieloosobowych – 125% kwoty najniższej emerytury (2 342,27 zł);
 • nie można posiadać łącznych środków własnych oraz zasobów majątkowych, które przekraczają 53 000 zł (nie dotyczy wartości budynku i gruntu związanego z budynkiem, którego wniosek dotyczy).

Więcej informacji na stronie  Stop Smog – Metropolia GZM  oraz w urzędach gmin.


Źródło : https://umtychy.pl/