Rozpoczęła się Akcja Zima na tyskich drogach.

 


1 listopada 2023 roku tyskie jednostki, w tym Miejski Zarząd Ulic i Mostów, rozpoczęły Akcję Zima. Podobnie jak rok temu, do pracy w zimowych warunkach gotowych jest: 14 pługo-piaskarek, 17 ciągników z pługami i rozrzutnikiem, 10 dwuosobowych brygad do ręcznego odśnieżania. Zabezpieczono też 1900 ton soli drogowej i 1600 ton piasku, a w skutecznym prowadzeniu działań pomoże Inteligentny System Zarządzania i Sterowania Ruchem. Pracę wszystkich służb odpowiedzialnych za Akcję, koordynować będzie Straż Miejska.

Pod szczególnym nadzorem będą drogi krajowe: DK-1 i DK-86 i DK-44 wraz z węzłami, które będą utrzymywane w II podwyższonym standardzie, a więc sprzęt wyjeżdżał będzie na te drogi w pierwszej kolejności. Drogi powiatowe utrzymywana będą w II standardzie, a drogi gminne o mniejszym znaczeniu komunikacyjnym wg III standardu zimowego utrzymania. Sól wykorzystywana jest na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania. Chlorek wapnia na drogach krajowych i głównych ciągach komunikacyjnych pierwszej kolejności odśnieżania w przypadku wystąpienia temperatur poniżej -8°C. Sól i mieszanka piaskowo solna na ulicach wylotowych z centrum miasta do dzielnic podmiejskich, pierwszej kolejności odśnieżania. Piasek na drogach gminnych w dzielnicach podmiejskich, ciągach pieszych, chodnikach, placach, parkingach. W razie potrzeby przygotowana ilość soli i piasku będzie systematycznie uzupełniana.

W czasie trwania Akcji Zima dyspozytorzy pełnić będą całodobowe dyżury koordynując i nadzorując firmy wykonawcze. Przeszkoleni pracownicy działu ITS, mają do dyspozycji system wideo monitoringu, w skład którego wchodzi m.in. 57 kamer obrotowych i 129 kamer stacjonarnych na sygnalizacjach świetlnych, oraz 81 kamer nadzoru wizyjnego. Dodatkowo prowadzenie akcji wspomagane będzie danymi pochodzącymi z 12 stacji pogodowych. Dyżurni będą również korzystać z funkcji krótkoterminowej predykcji temperatury i stanu nawierzchni (śnieg, marznący deszcz, lód, gołoledź). Pozwoli to na określenie warunków atmosferycznych dla co najmniej 2 kolejnych godzin, a dzięki temu możliwe będzie wcześniejsze rozdysponowanie sprzętu na drogach.

Zimą o drogi w Tychach zadbają trzy firmy:

– MASTER Odpady i Energia Sp. z o.o – utrzymanie dróg krajowych.
– BIO-EKOS Sp. z o.o. – utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w mieście położonych na wschód od ul. Bielskiej oraz utrzymanie chodników, ścieżek rowerowych, parkingów, placów, schodów, kładek i przejść podziemnych.
– EKO-OGRÓD – utrzymanie dróg powiatowych i gminnych w mieście położonych na zachód od ul. Bielskiej oraz utrzymanie dróg gminnych w dzielnicach obrzeżnych.

Firmy przez cały okres trwania akcji zimowej prowadzić będą całodobowe ośrodki dyspozytorskie, a sprzęt w ramach godzin biernych przygotowany będzie do natychmiastowego podjęcia akcji. Jeżeli w okresie trwania akcji zima nie będą występowały warunki zimowe, firmy wykonawcze będą zajmowały się sprzątaniem miasta.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/