Tyski odcinek Velostrady – dotacja przyznana.

 


Na początku września br. informowaliśmy o tym, że Miejski Zarząd Ulic i Mostów przystępuje do budowy tyskiego odcinka Velostrady. Pierwszy etap zakłada przygotowanie tzw. koncepcji technicznej, która usprawni przeprowadzenie docelowego postępowania przetargowego, a następnie przyspieszy proces projektowania. Właśnie na to zadanie tyski MZUiM otrzyma w tym roku od Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii prawie 41 tysięcy złotych dofinansowania. 13 października 2023 roku podpisana została stosowna umowa w tej sprawie, a dokładna kwota to 40 959,00 zł.*

Na tym jednak nie koniec. W przyszłym roku Tychy zamierzają wnioskować do GZM o pokrycie kolejnej części kosztów związanych z realizacją inwestycji. Całość kosztować ma około 29 000 000 PLN.

Przypomnijmy początek velostrady w Tychach znajduje się w dzielnicy Czułów, dokładnie na skrzyżowaniu ul. Katowickiej z ul. Palmową, skąd prowadzi do węzła z DK 86 (ul. Beskidzka). W tym rejonie trasa biegnie w śladzie nieczynnej linii kolejowej Katowice Murcki Towarowe – Czułów Papiernia, następnie pod wiaduktem przecina drugą linię kolejową, a w sąsiedztwie przystanku na ul. Beskidzkiej, przechodzi pod ul. Boya-Żeleńskiego oraz łącznicą DK 86. Później ślad wiedzie równolegle do trasy nr DK 86, przecinając granicę z Katowicami.

Tyski odcinek velostrady powinien być gotowy w połowie 2026 roku.

* Środki przyznane na „Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego cz. 1”, w ramach zadania pn. „Metropolitalna Sieć Tras Rowerowych: Velostrada nr 3 Katowice-Tychy, w ramach zadania inwestycyjnego: „Budowa Metropolitalnej drogi rowerowej (Velostrada nr 3) w obszarze GZM (Katowice Tychy) na terenie Gminy Tychy”. Zrealizowano przy pomocy dotacji celowej z budżetu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii w ramach Ramowego Programu realizacji metropolitalnych dróg rowerowych w obszarze GZM.


Źródło : https://mzuim.tychy.pl/