Konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Zet”.

 


Ogłoszono konsultacje projektu uchwały w sprawie Statutu Osiedla „Zet”.

Termin rozpoczęcia i zakończenia konsultacji: 7 listopada – 21 listopada 2023 r.

Formy konsultacji:

  • zbieranie uwag w formie pisemnej i elektronicznej przez stronę www.razemtychy.pl.
  • dyżur merytorycznego pracownika Wydziału Obsługi Rady Miasta w dniu 16 listopada 2023 r. (czwartek) w godzinach od 15.00 – 17.00 w budynku Urzędu Miasta Tychy, al. Niepodległości 49, (III piętro, pokój 304)
  • udostępniania niezbędnej dokumentacji sprawy w miejscu, w którym jest ona wyłożona do wglądu i przyjmowanie opinii w formie papierowej, elektronicznej, ustnej.

Nazwa i adres właściwej jednostki organizacyjnej odpowiedzialnej za konsultacje wraz z danymi kontaktowymi:

Wydział Obsługi Rady Miasta
al. Niepodległości 49

43-100 Tychy
tel.: 32 776 33 04
e-mail: iwona.roztropowicz@umtychy.pl


Źródło : https://razemtychy.pl/