Jutro drewniana kładka nad torami kolejowymi zostanie zamknięta.

 


W poniedziałek, 30 października drewniana kładka znajdująca się nad torami kolejowymi pomiędzy al. Jana Pawła II i ul. Dąbrowskiego zostanie zamknięta. Chodzi o łącznik stanowiący przedłużenie ul. Darwina. Powodem decyzji jest zły stan techniczny obiektu.

– Nie możemy pozwolić na dalsze korzystanie z obiektu, który zagraża bezpieczeństwu ludzi. Oprócz regularnie prowadzonych przeglądów, od pewnego czasu obserwujemy nieco szybszy i bardziej dynamiczny postęp degradacji poszczególnych elementów kładki. Najnowsza ocena stanu technicznego pokazała, że obiekt nie nadaje się dla ruchu pieszego, a tym bardziej rowerowego – wyjaśnia Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Obiekt należy do miasta, ale w związku z planowaną w tym miejscu modernizacją linii kolejowej, przebudowa i remont kładki zostały ujęte w realizowanym przez PKP PLK S.A. projekcie pn.: „Rewitalizacja linii kolejowych nr 140/169/179/885/138 połączenia: Orzesze Jaśkowice – Tychy – Baraniec – KWK Piast – Nowy Bieruń – Oświęcim”.

– Wiemy, że prace projektowe w tym zakresie już trwają. Konsultujemy kwestie techniczne i przekazujemy Inwestorowi ewentualne uwagi. Wiemy, że Kolej planuje m.in. zmianę układu torowego, zmianę położenia peronów, likwidację istniejących zejść z kładki na peron oraz szereg prac związanych z konserwacją samej konstrukcji kładki –  mówi Daria Woźnica, kierownik Działu Administracji Dróg i Mostów MZUiM w Tychach.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez PKP PLK S.A. projekt powinien być gotowy jeszcze w tym roku. Niestety Inwestor nie jest w stanie określić jeszcze terminu realizacji wspomnianej inwestycji, dlatego MZUiM niezależnie od tych działań analizuje możliwość sfinansowania remontu z innych środków, w tym środków własnych.

W 2022 roku, w ramach modernizacji wiaduktu na ul. Grota Roweckiego, do użytku oddana została zupełnie nowa kładka pieszo-rowerowa. Obiekt znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianego wiaduktu, po jego wschodniej stronie i może stanowić alternatywne przejście dla kładki, która zostanie zamknięta. Infrastrukturę komunikacyjną w tym zakresie uzupełnia jeszcze wiadukt na ul. Wyszyńskiego, przy stadionie zimowym.


Źródło : https://umtychy.pl/