Wyremontują tyską „Żyrafę”.

 


Tyski Zakład Usług Komunalnych podpisał umowę na remont Pomnika Walki i Pracy w Parku Miejskim. Zakres prac obejmie pełną konserwację techniczną i estetyczną wraz zabezpieczeniem pomnika przed dalszymi zniszczeniami z powodu czynników atmosferycznych, a dolna partia zostanie pokryta specjalną powłoką antygraffiti.

Powierzchnia pomnika zostanie dokładnie oczyszczona z zabrudzeń.Ubytki formy architektonicznej uzupełnione zostaną kitami mineralnymi o kolorze i fakturze dobranej do otoczenia ubytku. Naprawione zostaną elementy zbrojenia konstrukcji z objawami korozji.

W ramach konserwacji estetycznej wykonane zostaną scalenia kolorystyczne kitów na elementach betonowych, których nie da się zlikwidować w ramach oczyszczania powierzchni. Powierzchnia betonów zostanie zabezpieczona przed działaniem wody opadowej, a powierzchnia elementów z brązu – powłoką inhibitora korozji oraz żywiczną. Prace remontowe zakończą są do końca bieżącego roku.


Źródło : https://umtychy.pl/