Ośmiu tyszan otrzymało stypendia „Quod discis tibi discis”.

 


Miasto Tychy przyznało ośmiu tyszanom stypendia „Quod discis tibi discis” („Czegokolwiek się uczysz dla siebie się uczysz”). Otrzymali je: Tomasz Budziosz. Oktavia Bujnowicz, Katarzyna Janik, Zuzanna Jarlaczyńska, Marta Łuka, Izabela Medoń, Paweł Szczęsny oraz Wiktoria Żelazna.

Stypendium przyznawane jest studentom legitymującym się wybitnymi osiągnięciami naukowymi i zaangażowaniem w pracę na rzecz promocji i rozwoju miasta Tychy. Uprawnionymi do składania wniosków są studenci, których średnia ocen pozwala otrzymać stypendium naukowe w macierzystej uczelni. Oficjalnie, tyscy studenci odbiorą stypendia podczas listopadowej sesji Rady Miasta.


Źródło : https://umtychy.pl/