ZUS : Wniosek o Rodzinny Zasiłek Opiekuńczy złóż zanim dziecko ukończy 13 miesięcy.

 


Twoje drugie lub kolejne dziecko wkrótce będzie świętować pierwsze urodziny? Pamiętaj, możesz wnioskować o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy do ZUS. Kwota wsparcia to łącznie 12 000 zł. Pieniądze możesz pobierać przez dwa lata w miesięcznej wysokości 500 zł lub przez rok po 1000 zł za każdy miesiąc.

– Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przyznawany jest na drugie i kolejne dziecko w rodzinie, w wieku do 12 do 35 miesiąca. Świadczenie nie zależy od dochodu rodziny i wynosi w sumie 12 tys. zł.  Wsparcie przyznawane jest na wniosek. Warto złożyć go w terminie, żeby nie być stratnym i otrzymać świadczenie za każdy przysługujący miesiąc – przypomina Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim.

Kiedy złożyć wniosek?

Rodzic może składać wniosek o RKO już po ukończeniu przez swoją pociechę 9 miesięcy. Jeśli to zrobi do czasu, w którym dziecko ukończy 13 miesiąc, to rodzinny kapitał opiekuńczy będzie przysługiwał od miesiąca, w którym dziecko ukończy roczek. Jeśli złoży wniosek w 14. miesiącu życia dziecka albo później, ZUS przyzna rodzinny kapitał opiekuńczy od miesiąca złożenia wniosku, co oznacza, że kapitał zostanie pomniejszony o 500 zł za każdy miniony miesiąc. Dlatego warto przypilnować sobie tych terminów.

1000 zł czy 500 zł?

Rodzice mogą zadecydować, czy chcą otrzymywać świadczenie w wysokości 500 zł przez 24 miesiące, czy też w wysokości 1000 zł przez 12 miesięcy. Wybraną opcję wypłaty można zmienić w trakcie pobierania świadczenia, ale tylko raz. Z danych ZUS wynika, że zdecydowana większość rodziców, bo aż 88 proc. wybiera wyższą kwotę świadczenia. Większość wniosków – prawie 94 proc. – składanych jest na jedno dziecko.

Także dla dzieci przyjętych na wychowanie

Rodzinny Kapitał Opiekuńczy przysługuje także na dziecko, które zostało przyjęte na wychowanie. Rodzic może złożyć wniosek o to świadczenie na drugie i kolejne dziecko od pierwszego dnia 9 miesiąca liczonego od dnia, w którym objął opieką dziecko i wystąpił do sądy opiekuńczego z wnioskiem o wszczęcie postępowania w sprawie przysposobienia, do ostatniego dnia 13 miesiąca. W tym przypadku kapitał będzie przysługiwał od pierwszego dnia 12 miesiąca liczonego od dnia, w którym spełnione zostały warunki ustawowe. Dotyczy to dzieci do 7 lat lub do 10 lat (w przypadku odroczenia obowiązku szkolnego).

Bezbłędne wnioski – szybsza obsługa

Wnioski o Rodzinny Kapitał Opiekuńczy można składać wyłącznie online – za pośrednictwem aplikacji mobilnej mZUS, Platformy Usług Elektronicznych PUE ZUS, portalu Empatia lub bankowości elektronicznej.  Wnioski realizowane są na bieżąco (blisko 99 proc.), niestety niektóre wymagają dłuższego czasu rozpatrzenia, bo występują w nich błędy. Zdarzają się sytuacje, że rodzice lub opiekunowie złożyli po kilka wniosków na to samo dziecko, często ze sprzecznymi danymi. W niektórych wnioskach występują również błędy w numerze PESEL dziecka. Jeśli w sprawie jest konieczność przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego z klientem, pracownicy ZUS będą się z nim kontaktować – dodaje rzeczniczka.

Jak dodaje każdy wniosek o RKO wymaga indywidualnego przeprocesowania oraz sprawdzenia w odpowiednich rejestrach.

Masz pytania? Skontaktuj się z ZUS, także online

Więcej informacji na temat Rodzinnego Kapitału Opiekuńczego znajdziemy na stronie internetowej ZUS. Pomocy udzielą też pracownicy we wszystkich placówkach ZUS oraz podczas e-wizyty.