W budynku Szpitala Wojewódzkiego powstaje nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna.

 


W budynku Szpitala Wojewódzkiego powstaje nowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, która do tej pory funkcjonowała na osiedlu A. To odpowiedź na rosnące zapotrzebowania na pomoc psychologiczną i psychiatryczną.

Istniejący obiekt poradni mieszczący się przy ul. Andersa 16 posiada ok. 700m2 powierzchni użytkowej i z uwagi na obowiązujące standardy oraz potrzeby obiekt nie spełnia obecnie oczekiwań funkcjonalno-przestrzennych.

W budynku powstały m.in. nowoczesne gabinety terapii indywidualnej z psychologiem, pedagogiem czy logopedą, gabinety terapii grupowej, gabinety terapii rodzinnej i specjalistyczne sale terapeutyczne. Pomieszczenia przystosowane są dla osób z niepełnosprawnościami. Koszt inwestycji to nieco ponad 5,5 miliona złotych.

Do czasu załatwienia wszystkich formalności i organizacji przeprowadzki pomoc psychologiczna udzielana będzie w obecnej siedzibie poradni na ulicy Andersa. Tylko w ubiegłym roku z pomocy pracujących w tyskiej poradni specjalistów skorzystało 3700 osób. W tym roku, tylko od września odnotowano już ponad 1000 rejestracji. Wydano ponad 120 opinii i orzeczeń.


Źródło : https://umtychy.pl/