Tyski Norwid Szkołą Patronacką Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

 


II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. C. K. Norwida w Tychach 20 września oficjalnie otrzymało certyfikat Szkoły Patronackiej Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach. W ramach współpracy przewidziano m.in. zajęcia laboratoryjne na uczelni dla uczniów oraz zajęcia z anatomii dla klas o profilu biologiczno-chemicznym, organizację konferencji naukowej, której towarzyszyć będą spotkania i wykłady naukowe pracowników Uniwersytetu.

W ubiegłym roku szkolnym tyski „Norwid podpisał również umowę o współpracy i patronacie Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach, w ramach której opieką naukową objęte zostały klasy o profilach: humanistyczna, dwujęzyczna z językiem angielskim oraz biologiczno-chemiczna.


Źródło : https://umtychy.pl/