Transport GZM od 1 października. Nowy system zastąpi ŚKUP.

 


Bilety dostępne od razu, bez oczekiwania na zakodowanie ich na karcie i samodzielne przypisywanie ulg. Między innymi takie korzyści ma nowy system Transport GZM, który będzie działał od 1 października. System zastąpi wycofaną Śląską Kartę Usług Publicznych.

Od 1 października środki trzeba będzie przenieść samodzielnie po zalogowaniu do konta. Dla podróżnych dostępna będzie nowa opcja: Podróż Start/Stop, w której aplikacja sama naliczy opłatę za przejazd, wybierając najkorzystniejsze dla pasażera rozwiązanie. Pasażer – rozpoczynając podróż – będzie tylko skanował w pojeździe kod QR lub wpisywał znajdujący się w nim odpowiedni kod.

Nowy system umożliwia założenie konta bez wizyty w Punkcie Obsługi Pasażera i oczekiwania na wyrobienie karty, jak w systemie ŚKUP. Możliwe jest zaimportowanie danych z systemu ŚKUP lub założenie konta w systemie od zera.

Aby korzystać z systemu Transport GZM należy założyć konto – imienne lub anonimowe. Konto anonimowe pozwala tylko na zakup wybranych biletów (na okaziciela), natomiast konto imienne umożliwia korzystanie z pełnej funkcjonalności systemu.

Zakupione bilety są dostępne od razu, bez oczekiwania na ich zakodowanie na karcie. Aplikacja umożliwia przy tym zakup wszystkich biletów z taryfy, także długookresowych oraz pakietowych. Ulgi można samodzielnie przypisać do konta – w aplikacji mobilnej albo na portalu. Potwierdzanie ulgi odbywa się przy pierwszej kontroli – po okazaniu uprawniającego do niej dokumentu.