Podpalili pustostan w Lędzinach – sprawą 16 i 14-latka zajmie się Sąd Rodzinny i Nieletnich.

 


Kryminalni z bieruńskiej komendy ustalili sprawców podpalenia budynku przy ulicy Pokoju w Lędzinach. Są nimi 16 i 14-letni mieszkańcy Lędzin. Teraz o ich losie zadecyduje sąd rodzinny.

20 września około godz.16.00 dyżurny bieruńskiej komendy został powiadomiony o pożarze nieużytkowanego domu przy ulicy Pokoju w Lędzinach. Spaleniu uległ cały budynek. Akcja gaśnicza trwała kilkanaście godzin. Z pobliskiego budynku mieszkalnego zostało ewakuowanych 25 osób. Przybyła na miejsce policyjna grupa operacyjno-dochodzeniowa natychmiast podjęła czynności zmierzające do wykrycia sprawcy podpalenia mienia w wielkich rozmiarach.

W toku ustaleń bieruńskich operacyjnych sprawcami podpalenia okazali się nieletni mieszkańcy Lędzin. 16-letni chłopiec, przebywając w towarzystwie 14-letniego kolegi, podpalił papierową torbę, która stała przy łóżku. Po podpaleniu nieletni wyszli z budynku i uciekli do swoich domów. Niestety po czasie ogień się rozprzestrzenił. Nastoletnich podpalaczy czeka teraz sprawa w Sądzie Rodzinnym i Nieletnich.

Należy pamiętać, że takie zachowanie jest zabronione i pociąga za sobą odpowiedzialność karną:

Kodeks wykroczeń:
– art. 82 § 1 Kto dokonuje czynności, które mogą spowodować pożar, jego rozprzestrzenianie się, utrudnienie prowadzenia się działania ratowniczego lub ewakuacji (…)podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany
– art. 82 § 3 Kto na terenie lasu, na terenach śródleśnych, na obszarze łąk, torfowisk i wrzosowisk, jak również w odległości do 100 m od nich roznieca ogień poza miejscami wyznaczonymi do tego celu albo pali tytoń, z wyjątkiem miejsc na drogach utwardzonych i miejsc wyznaczonych do pobytu ludzi, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
– art. 82 § 4 Kto wypala trawy, słomę lub pozostałości roślinne na polach w odległości mniejszej niż 100 m od zabudowań, lasów, zboża na pniu i miejsc ustawienia stert lub stogów bądź w sposób powodujący zakłócenia w ruchu drogowym, a także bez zapewnienia stałego nadzoru miejsca wypalania, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.
– art. 82 § 5 Kto w inny sposób nieostrożnie obchodzi się z ogniem, podlega karze aresztu, grzywny albo karze nagany.

Kodeks karny:
– art. 163 § 1 Kodeksu Karnego odpowiada ten, kto sprowadza zdarzenie, które zagraża życiu lub zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, mające postać pożaru. Osoba taka podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.
– art. 164 § 1 ten, kto sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo zdarzenia określonego w art. 163 § 1, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.
– art.181 § 1 Kodeksu Karnego stanowi: Kto powoduje zniszczenie w świecie roślinności lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.


Źródło : https://bierun.policja.gov.pl/