Lędziny otrzymały dofinansowanie na modernizację budynku Miejskiego Ośrodka Kultury.

 


Gmina Lędziny otrzymała dofinansowanie w kwocie 3 430 000,00 złotych na zadanie: Modernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Kultury przy ul. Hołdunowskiej 39 w Lędzinach. Wkład własny na inwestycję wyniesie 70 000,00 złotych. Dotacja została przyznana w ramach 2 edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Program ma na celu wsparcie samorządów w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i ochrony przed degradacją
i niszczeniem.

Zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Bieruniu do dnia 31 listopada 2024 r. będą zrealizowane prace: wymiana konstrukcji dachowej, wymiana pokrycia dachowego, docieplenie dachu, likwidacja istniejącej elewacji sidingowej, gruntowna renowacja pierwotnej elewacji budynku, prace konserwatorskie wnętrz oraz niezbędne prace budowlane zgodnie z dokumentacją projektową i zaleceniami konserwatora zabytków.


Źródło : http://www.ledziny.pl/