MOPS w Tychach zaprasza na spotkania grupy wsparcia dla rodzin zastępczych.

 


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Tychach zaprasza  rodziny zastępcze spokrewnione, niezawodowe, zawodowe oraz rodziny zastępcze zawodowe pełniące funkcje pogotowia rodzinnego do udziału w:

Spotkaniach grupy wsparcia stanowiących możliwość zbudowania forum wzajemnej wymiany doświadczeń oraz otrzymania wsparcia w grupie osób pełniących funkcję rodzin zastępczych. Grupa wsparcia jest dobrowolnym zgromadzeniem osób znajdujących się w podobnej sytuacji.

W spotkaniach grupy wsparcia dla rodzin zastępczych uczestniczy psycholog wraz z innymi specjalistami pracującymi w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej .

Idea grupy wsparcia:

  • idea samopomocy – wzajemna pomoc, korzystania z siły wsparcia grupy jako jedna z form pomocy, gdzie uczestnicy sami stanowią dla siebie źródło wsparcia,
  • korzystny wpływ grupy który opiera się na zaangażowaniu uczestników i ich gotowości do wprowadzania zmian w życiu rodzinnym,
  • w skład grupy wsparcia wchodzą osoby znajdujące się w różnych momentach życia rodziny zastępczej, rodziny z różnymi doświadczeniami – stąd możliwość uzyskiwania i dawania wsparcia w konkretnych sprawach.

Spotkania grupy wsparcia będą odbywać się w sali szkoleniowej w Świetlicy  dla dzieci BAZA  w Tychach, przy ulicy Batorego 57, raz w miesiącu w ostatni czwartek miesiąca od godziny 15:00 do 17:00.

Spotkania dla rodzin zastępczych prowadzić będą pracownicy Działu Pieczy Zastępczej w Tychach.


Źródło : https://mops.tychy.pl/