120 tyskich nauczycieli awansowanych.

 


Dziś w sali sesyjnej urzędu miasta 120 nauczycieli tyskich placówek oświatowych odebrało z rąk Andrzeja Dziuby – prezydenta Tychów akty nadania stopnia awansu zawodowego nauczyciela mianowanego oraz złożyło uroczyste ślubowanie.

– Jesteśmy pełni podziwu dla Waszej pracy – mówił podczas uroczystości Andrzej Dziuba, prezydent Tychów. – To Wy kształtujecie, uczycie naszą młodzież i to dla nas jest priorytet. Dziękuję za Waszą pracę – te obiektywne kryteria typu rankingi, wyniki egzaminów to wszystko lokują tyską oświatę bardzo wysoko. Jesteśmy z tego bardzo dumni, nasza przyszłość – wychowanie młodych pokoleń jest w Waszych rękach. 

Awans otrzymało 21 nauczycieli przedszkoli, 23 nauczycieli zespołów szkolno-przedszkolnych, 57 nauczycieli szkół podstawowych, 12 nauczycieli szkół ponadpodstawowych, 5 nauczycieli Zespołu szkół Specjalnych, 1 nauczyciel Zespołu Szkół Muzycznych, 1 nauczyciel MDK-u. 1 nauczyciel z tytułem doktora uzyskał stopień nauczyciela mianowanego z mocy prawa.

– Odczuwam dumę z tego, jaki poziom reprezentuje tyska oświata. Wiem także, jak wielu z Was angażuje się ponad standardowy wymiar pracy w szkołach, również przy okazji działalności społecznej. Pamiętam też dobrze, jak wielu z Państwa angażowało się w czasach pandemii, później w momencie przyjęcia uchodźców w Ukrainy – za to jestem bardzo wdzięczny – mówił Maciej Gramatyka zastępca prezydenta Tychów.  


Źródło : https://umtychy.pl/