MZUiM wyłonił wykonawcę programu funkcjonalno-użytkowego dla tyskiego odcinka velostrady.

 


Powstaje tyski odcinek Metropolitalnej Drogi Rowerowej, czyli velostrady. Miejski Zarząd Ulic i Mostów w Tychach wyłonił wykonawcę, który opracuje program funkcjonalno-użytkowy dla tej inwestycji. Będzie to część specjalnego szlaku rowerowego, który połączy wybrane miasta GZM.

22 sierpnia 2023 roku została podpisana umowa w tej sprawie, a wykonawca, na realizację tego zadania, ma czas do końca stycznia 2024 roku. Kolejnym etapem będzie ogłoszenie przetargu na wykonanie projektu i budowę tyskiego odcinka Velostrady.

Początek tyskiego odcinka Velostrady to teren leśny w pobliżu węzła DK86 ul. Beskidzkiej na granicy z Katowicami. Następnie trasa rowerowa poprowadzona zostanie lasem przez ok. 1,4 km, przecinając nieczynną linię kolejową i łącznicę T. Boya-Żeleńskiego, a dalej wzdłuż ul. Katowickiej aż do skrzyżowania z ul. Palmową, przecinając po drodze ul. Czułowską, rzekę Mleczną i potok Mąkołowski. Łączna długość drogi rowerowej na tym odcinku wynieść ma ok. 3,1 km.

– Opracowanie szczegółowego projektu koncepcyjnego drogi rowerowej wraz z budową i przebudową obiektów inżynierskich jest wymogiem formalnym i w znacznym stopniu usprawni przeprowadzenie docelowego postępowania przetargowego, a następnie przyspieszy proces projektowania – mówi Arkadiusz Bąk, dyrektor Miejskiego Zarządu Ulic i Mostów w Tychach.

Zadanie realizowane będzie w  formule „Zaprojektuj i buduj”, która obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbędnych warunków technicznych, pozwoleń i decyzji administracyjnych oraz wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej dokumentacji projektowej.

Całość powinna być gotowa w czerwcu 2026 i wszystkie zadania związane z budową tyskiego odcinka Velostrady zostaną dofinansowane przez Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię. Szacunkowy koszt całej inwestycji to około 29 000 000 PLN.


Źródło : https://umtychy.pl/