Wracają ogólnodostępne ślizgawki na Stadionie Zimowym w Tychach.

 


Po przerwie wakacyjnej zapraszamy ponownie na ogólnodostępne ślizgawki na Stadionie Zimowym w Tychach. W tym tygodniu z tafli lodowej bedzie można kożystać w dniach 5 i 10 września.

We wtorek (5 września) ze ślizgawki będzie moża skorzystać od 17:30 do 18:30, natomiast w niedzielę (10 września) w od 16:30 do 17:30.

UWAGA! Jednorazowo ze ślizgawki może korzystać maksymalnie 200 osób.
Cennik
Bilet wstępu na ślizgawkę 12,00 zł / godz.
Ulgowy bilet wstępu na ślizgawkę 8,00 zł / godz.
Bilet wstępu na ślizgawkę – karta 3+ Liczna Rodzina 6,00 zł / godz.
Bilet wstępu na ślizgawkę – karta Aktywni 60+ 6,00 zł / godz.
Szlifowanie łyżew 10,00 zł
Wypożyczenie łyżew 10,00 zł / godz.
Wypożyczenie kasku 3,00 zł / godz.


Źródło : https://mosir.tychy.pl/