Słoneczniki 2023 – głosuj na tyskie instytucje.

 


Poznaliśmy nominowanych w konkursie Słoneczniki 2023. O edukacyjne Oscary za najbardziej rozwojową inicjatywę dla dzieci na Śląsku konkurują w tym roku trzy tyskie instytucje: Muzeum Miejskie, Miejskie Centrum Kultury oraz Młodzieżowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach. Równolegle do nagród jury (statuetka Złotego Słonecznika), zostaną też wręczone Nagrody Rodziców – głosowanie trwa do 3 września.

Tyskie instytucje nominowano do nagrody w kategoriach:

1. JĘZYK

Projekt: Teatr na 5
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

2. LOGIKA

Projekt: Skarb Pradawnych Ojców – rodzinna gra miejska
Organizator: 
Cudotwórnia Events, Miejskie Centrum Kultury w Tychach

3. SZTUKI WIZUALNE

Projekt: Warsztaty towarzyszące wystawie czasowej „Stanisław Mazuś. Mniej znany”
Organizator: 
Muzeum Miejskie w Tychach

Projekt: Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Projekt: Teatr na 5
Organizator: Młodzieżowy Dom Kultury im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach.

4. MUZYKA

Projekt: Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

5. RUCH

Projekt: Skarb Pradawnych Ojców – rodzinna gra miejska
Organizator: 
Cudotwórnia Events, Miejskie Centrum Kultury w Tychach

Projekt: Festiwal Twórczości Dzieci i Młodzieży
Organizator: 
Młodzieżowy Dom Kultury nr 1 im. Artystów Rodu Kossaków w Tychach

Do 3 września można oddawać głosy internetowo – na stronie głosowania wystarczy wpisać adres mailowy, zagłosować i potwierdzić oddanie głosu klikając link otrzymany na maila.

Podstawowym założeniem konkursu jest oddanie głosu rodzicom, jako najlepszym ekspertom oceniającym dane inicjatywy. To rodzic, jako osoba najbliższa dziecku, najlepiej wie, jak bawiły się dzieci na danych zajęciach i co wyniosły z nich wartościowego. Dlatego prosimy Rodziców o zgłaszanie i komentowanie najwartościowszych według nich inicjatyw, w których uczestniczyli w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy oraz głosowanie na nominowane wydarzenia i oceniane ich.

Kategorie konkursowe opierają się na koncepcji inteligencji wielorakich opracowanej przez H. Gardnera. Są to odpowiednio:

  • Kategoria JĘZYK – odpowiada rozwijaniu u dziecka inteligencji językowej,
  • Kategoria LOGIKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji logicznej/matematycznej,
  • Kategoria SZTUKI WIZUALNE – odpowiada rozwijaniu inteligencji wizualno-przestrzennej,
  • Kategoria MUZYKA – odpowiada rozwijaniu inteligencji muzycznej,
  • Kategoria RUCH – odpowiada rozwijaniu inteligencji ruchowej,
  • Kategoria PRZYRODA – odpowiada rozwijaniu inteligencji przyrodniczej.

Rozwój inteligencji społecznej i refleksyjnej będzie brany pod uwagę w każdej z kategorii. Równocześnie najważniejszymi kryteriami konkursu pozostają:

  • ogólne podejście prowadzącego do najmłodszych,
  • dostosowanie oferty do potrzeb rozwojowych dziecka,
  • atrakcyjność inicjatywy, oceniana w odniesieniu do zaangażowania emocjonalnego dziecka.

Słoneczniki odbywają się już po raz dwunasty – jedenasty raz w Warszawie, dwunasty w Krakowie i siódmy na terenie województwa śląskiego. Pozytywny odbiór ze strony Organizatorów kultury i edukacji oraz zaangażowanie Rodziców w latach ubiegłych dodaje skrzydeł organizatorom i pozwala wierzyć, że i w tym roku Rodzice podzieją się swoimi nieocenionymi opiniami na temat dziecięcej oferty w ich mieście.