Wsparcie dla podmiotów ekonomii społecznej – projekt ROWES 2.0.

 


FRES Fundacja Rozwoju Ekonomii Społecznej z siedzibą w Tychach kontynuuje projekt „Regionalny Ośrodek Wspierania Ekonomii Społecznej (ROWES 2.0)”.

Wsparcie skierowane jest do organizacji pozarządowych, a także do osób niepełnosprawnych lub zagrożonych wykluczeniem społecznym.

W projekcie przewidziano: dotacje dla organizacji na utworzenie miejsc pracy, bezpłatne szkolenia dla organizacji z szerokiej tematyki, w tym również z zakresu możliwości pozyskiwania środków finansowania.

Projekt finansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Więcej informacji na stronie:
www.ekonomiaspoleczna.org.pl

Telefon kontaktowy Fundacji : tel.: 501-696-644


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/