PKP PLK podpisały umowę na opracowanie dokumentacji projektowej linii kolejowej Katowice-Murcki-Tychy.

 


PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. podpisały umowy na opracowanie dokumentacji projektowej wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego dla projektów: „Uzupełnienie sieci kolejowej o połączenie kolejowe Jastrzębia-Zdroju z Katowicami” (wartość 10,7 mln zł netto) oraz  „Przygotowanie alternatywnego połączenia aglomeracyjnego Tychy – Katowice Murcki – Katowice Ligota linią kolejową nr 142” (wartość 6,8 mln zł netto).

Dzięki przywróceniu ruchu pasażerskiego między Katowicami Ligotą a Tychami (linia 142) mieszkańcy południowych dzielnic Katowic: Ochojca, Murcek, Kostuchny i Podlesia zyskają lepszy dostęp do pociągów. Szacowany czas przejazdu Tychy – Katowice nową trasą to 29 min. Mijanka, którą przewidziano w Murckach usprawni przewozy pasażerskie i towarowe. Zwiększy się bezpieczeństwo dzięki budowie trzech bezkolizyjnych skrzyżowań torów z drogami – 2 wiaduktów kolejowych (ul. Jankego i ul. Boya-Żeleńskiego) oraz 1 wiaduktu drogowego (ul. Szarych Szeregów / Kołodzieja). Linia Katowice Ligota – Tychy (nr 142) stanowi istotny element kolejowej obwodnicy Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego i obecnie wykorzystywana jest tylko w ruchu towarowym. Dla zadania prace projektowe zaplanowano latach 2023 – 2025, a w latach 2026 – 2029 budowę. Szacowana wartość całego zadania to ponad 142 mln zł.


Źródło : https://www.plk-sa.pl/