Zagłosuj w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna na tyskie rezalizacje.

 


Głosowanie w Konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna rozpocznie się 1 sierpnia i potrwa do końca miesiąca.

W ramach plebiscytu mieszkańcy będą mogli wybrać swoje ulubione realizacje. Wśród zgłoszonych realizacji znalazły się trzy propozycje z Tychów. Są to : Lodowato, ul. Nad Jeziorem 75; Plac zabaw w Parku Północnym oraz Rewitalizacja Osady w Tychach.

Głosowanie polega na przyznaniu punktów trzem ulubionym realizacjom zgłoszonym do Konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023. Najpopularniejsza realizacja, która uzyska największą liczbę głosów zdobędzie Nagrodę Publiczności.

Wśród uczestników głosowania rozlosowane zostaną nagrody rzeczowe.

Na tegoroczną 24 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 25 gmin, po ocenie formalnej 35 realizacji zostało zakwalifikowanych do dalszej oceny. Wśród zgłoszonych realizacji są zarówno obiekty użyteczności publicznej m.in. sale widowiskowo-koncertowe, ośrodki sportowe, centra aktywności, centra przesiadkowe, obiekty kultury i rekreacji, jak i przestrzenie publiczne tj. tereny parkowe, skwery, tereny nadrzeczne, obiekty historyczne, założenia zrewitalizowane, zaadaptowane do nowych funkcji, jak i zupełnie nowe realizacje.

ZAGŁOSUJ TUTAJ – Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023
Tyskie zgłoszenia :

1. Lodowato w Tychach.
Projekt rozbudowy budynku gastronomicznego w Tychach. Niewielka narożna działka w otoczeniu istniejącej zabudowy mieszkaniowej stanowiła dla nas nie lada wyzwanie. W kontekście prowadzonej działalności, jej ogromną zaletą jest dobra ekspozycja na otoczenie, oraz bliskie sąsiedztwo bardzo popularnego ośrodka wypoczynkowego, jaki znajduje się przy jeziorze Paprocany w Tychach. Uznaliśmy, że kontekst otoczenia oraz ekspozycja są dwoma najważniejszymi zagadnieniami, które musimy ze sobą połączyć, aby możliwie maksymalnie wykorzystać zastane miejsce. Rozejrzeliśmy się po okolicznej zabudowie domów jednorodzinnych o zróżnicowanych kształtach ich brył oraz dachów, a także różnych tonacjach elewacji. Stworzyliśmy koncepcję, gdzie całą funkcję sprzedaży, produkcji, a także biurową zlokalizowaliśmy w dwóch bryłach nawiązujących swym kształtem do okolicznych zabudowań. Dodatkowym rozwiązaniem, które tak bardzo wyróżniło ten projekt jest prosty, wykończony cięto-ciągnioną czarną siatką cokół, na którym ustawiliśmy dwa „domki”. Rozdzielenie bryły budynku ma swoje odzwierciedlenie w podziale na poszczególne funkcje. W kontraście do nietypowego, zróżnicowanego kształtu całości i jego pozornego skomplikowania, postawiliśmy na jednolite, ale wysokiej jakości materiały wykończeniowe. Postąpiliśmy konsekwentnie i każdą bryłę okryliśmy w całości, dbając o zminimalizowanie detalu i ukrywając wszelkie drugorzędne elementy, a nawet niektóre okna. Projekt Lodowato jest odpowiedzią na bezkompromisowe połączenie wielu pozornie niemożliwych do zespolenia zagadnień w projektowaniu: pomysłu, wymagań inwestora, funkcjonalności, a także kompozycji z przestrzenią.
Zdjęcie

2. Plac zabaw w Parku Północnym w Tychach.

Plac zabaw został wybudowany, aby w w sposób najmniej ingerencyjny wzbogacić teren Parku Północnego. Park Północny w Tychach jest niezwykle cennym pod kątem przyrodniczym obszarem zieleni, dlatego punktem wyjścia do myślenia o kształcie placu zabaw była jak najmniejsza ingerencja w jego tkankę. W założeniu więc miało to być miejsce, które wykorzystuje lekko podmokły charakter lokalizacji. Projektanci z krakowskiej Pracowni K zaproponowali użycie naturalnych materiałów. Powstały więc drewniane kładki i urządzenia zabawowe. Najmłodsi mieszkańcy miasta mogą korzystać ze zręcznościowego linowego toru, mogą wskakiwać na pieńki i „żeglować” drewnianą łódką. Na placu zabaw jest też piaskownica oraz tunele z żywej wierzby.
Widziany z góry układ w postaci prostej ścieżki środkowej i dwóch zlokalizowanych po jej obu stronach ścieżek owalnych. W środku lewego owalu piaskownica o nieregularnym kształcie i drewnianym obramieniem. Pośrodku owalu prawego drewniany pomost o trapezowym kształcie z roślinnością pośrodku. Całość otoczona zieloną trawą.

3. Rewitalizacja Osady w Tychach.

„Osada” to dawne osiedle patronackie fabryki celulozy i zarazem jedno z najciekawszych założeń przestrzennych w Tychach. Budynki powstały na przełomie XIX i XX wieku. Prace na dawnym osiedlu rozpoczęły się od remontu budynków. Ich zakres obejmował renowację elewacji z cegły, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej, wymianę lub naprawę dachów, wykonanie od wewnątrz ocieplenia ścian zewnętrznych, wzmocnienie stropów nad piwnicami, renowację klatek schodowych, przebudowę stref wejściowych do budynków. Wymienione zostały źródła ogrzewania i piece węglowe zastąpiono ekologicznymi dwufunkcyjnymi kotłami grzewczymi. Ostatnim elementem prac było nowe zagospodarowanie terenu, które ukończono w 2022 roku. Wybudowano drogi wewnętrzne i miejsca parkingowe, do budowy chodników wykorzystano kostkę granitową, która wcześniej była ułożona w innym miejscu miasta i na terenie osiedla zyskała drugie życie, tym samym podkreślając zabytkowy charakter miejsca. Na podwórku zamontowano nowe oświetlenie i ławki oraz posadzono drzewa i krzewy. Dla najmłodszych mieszkańców osiedla powstał wykonany z naturalnych materiałów plac zabaw. Dodatkowo odnowiono dwa budynki gospodarcze, które pochodzą z czasów budowy osiedla i stanowią jego integralną część. W budynkach „Osady” mieszczą się mieszkania komunalne, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej prowadzi świetlicę dla dzieci „Baza”. Teren ma charakter przestrzeni otwartej. W niektórych zamurowanych wnękach okiennych umieszczono ceramiczne mozaiki, które powstały na warsztatach prowadzonych przez artystkę Martę Piróg.
Elżbieta Stankiewicz – autorka projektów modernizacji budynków Radomir Borodziuk – autor projektu zagospodarowania przestrzennego
Zdjęcie