Trening systemu syren alarmowych i upamiętnienie 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

 


1 sierpnia 2023 r. o godz. 1700 zostanie przeprowadzony wojewódzki trening sprawności syren alarmowych wykorzystywanych w systemie ostrzegania i alarmowania ludności, umożliwiający jednocześnie upamiętnienie obchodów 79. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego.

W ramach treningu emitowany będzie – dźwięk ciągły trwający trzy minuty – oznaczający odwołanie alarmu.

Na terenie województwa śląskiego procedurę alarmowania uruchamiać będą poszczególne jednostki samorządu terytorialnego zależnie od sposobu organizacji systemu w danej lokalizacji.


Źródło : https://www.katowice.uw.gov.pl/