W Bieruniu wystartowała ósma edycja Budżetu Obywatelskiego.

 


Wystartował Budżet Obywatelski Miasta Bierunia 2024. Oznacza to, że mieszkańcy naszego miasta już po raz ósmy mogą proponować zadania do wykonania, a następnie wybierać najciekawsze propozycje i mieć tym sposobem spory wpływ na realizowane w mieście inwestycje oraz inne przedsięwzięcia. Jak co roku, na składanie propozycji projektów mieszkańcy mają 4 tygodnie.

Na tegoroczną edycję Budżetu Obywatelskiego Miasta Bierunia przeznaczona jest kwota 650 000 zł.

Tak jak i w zeszłym roku zastosowany został podział na dwie kategorie projektów:

 • projekty ogólnomiejskie (duże) – na które przeznaczona jest kwota 250 000 zł
 • projekty małe (okręgowe) – na które przeznaczona jest kwota 400 000 zł

Propozycje projektów zgłaszać można w obu kategoriach.

 • Wartość projektu ogólnomiejskiego mieścić się musi w kwotach 80 000 zł – 250 000 zł.
 • Wartość projektu małego (okręgowego) musi być niższa niż 80 000 zł.

Przez 4 tygodnie – do 20 sierpnia mieszkańcy naszego miasta będą mieli możliwość zgłaszania swoich propozycji projektów. Zachęcamy do działania! Wejdźcie na: bierun.budzet-obywatelski.org

Budżet Obywatelski jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się na przestrzeni 30 lat instytucji demokracji uczestniczącej. BO pozwala odgrywać mieszkańcom bezpośrednią rolę w decydowaniu na co i gdzie publiczne środki finansowe powinny być wydawane.

Warto podkreślić, że realizacja Budżetu Obywatelskiego w mieście niesie za sobą szereg korzyści dla całej wspólnoty lokalnej:

 • Lepsze gospodarowanie gminnym budżetem – inwestycje są ukierunkowane na realizację potrzeb zgłoszonych przez społeczności lokalne. Władze samorządowe, dzięki lepszemu ich rozpoznaniu, mogą podejmować bardziej adekwatne decyzje.
 • Silniejsza identyfikacja mieszkańców z miejscem zamieszkania – dzięki możliwości wywierania wpływu na zmiany w swoim otoczeniu, mieszkańcy czują się z nim bardziej związani. Wzrasta również poczucie odpowiedzialności za wspólną przestrzeń.
 • Edukacja mieszkańców – udział w tworzeniu budżetu daje mieszkańcom wgląd w proces zarządzania gminą. Wzrasta świadomość obywatelska i wiedza na temat możliwości i ograniczeń władz samorządowych.
 • Nowi liderzy społeczni – w tracie procesów partycypacyjnych wyłaniają się również nowi lokalni liderzy i aktywni mieszkańcy; osoby, które organizują działania wokół przedsięwzięć oraz zachęcają innych do zaangażowania.
 • Integracja społeczności lokalnej – współdecydowanie o przeznaczeniu publicznych pieniędzy zbliża do siebie ludzi, pozwala im poznać potrzeby i motywuje do wspólnego działania. Budżet obywatelski pobudza rozwój kapitału społecznego i świadomości obywatelskiej lokalnej społeczności.

Jak złożyć wniosek?

Można to zrobić na dwa sposoby:

 • elektronicznie – za pośrednictwem platformy internetowej bierun.budzet-obywatelski.org
 • tradycyjnie – za pośrednictwem formularza papierowego, który złozyć należy w kancelarii Urzędu Miejskiego lub wysłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Bieruniu, ul. Rynek 14, 43-150 Bieruń.

Jakie projekty mogą być proponowane?

Propozycje projektów można zgłaszać w dwóch kategoriach:

 • w kategorii projektów ogólnomiejskich (dużych) – wartość takiego projektu mieścić się musi w przedziale kwotowym 80 000 zł – 250 000 zł. Na projekty w tej kategorii przeznaczona jest w sumie kwota 250 000 zł.
 • w kategorii projektów małych (okręgowych) – wartość takiego projektu musi być niższa niż 80 000 zł. Na projekty małe przeznaczona jest w sumie kwota 400 000 zł.
 • Załączniki :
 • Formularz zgłoszeniowy – edytowalny
 • Lista poparcia – edytowalnaŹródło : https://www.bierun.pl/