Tyski MZBM zakończył remont wpisanego do ewidencji zabytków budynku przy ul. Szkolnej 70.

 


Miejski Zarząd Budynków Mieszkalnych w Tychach zkończył termomodernizację wpisanego do gminnej ewidencji zabytków budynku przy ul. Szkolnej 70. Budynek znajduje się w tyskiej dzielnicy Wilkowyje i wybudowany został na początku XX wieku. Początkowo mieściła się w nim szkoła, a potem przedszkole. Obecnie użytkowany jako wielorodzinny budynek mieszkalny.

Inwestycja realizowana była z dofinansowaniem z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Na remont budynku MZBM pozyskał ok. 800 tysięcy złotych dofinansowania. Całkowity koszt prac wyniósł ok. 1,5 mln złotych.
W ramach projektu:
✅ Docieplono ściany zewnętrzne, stropodach oraz strop nad piwnicą.
✅Wykonano izolacje przeciwwodne i cieplne ścian fundamentowych.
✅Wymieniono okna oraz drzwi zewnętrzne.
✅Wykonano instalacje oświetleniową i gazową.
✅Wymieniono źródła ogrzewania i instalację C.O.
✅Wymieniono pokrycie dachowe i zamontowano panele fotowoltaiczne.
✅Wykonano ogród deszczowy.
W ramach odrębnego finansowania wyremontowaliśmy 7 mieszkań, w których niebawem zamieszkają nowi lokatorzy.