Tyska gra miejska promująca ideę wolontariatu.

 


Tyskie Centrum Wolontariatu zaprasza do udziału w tyskiej grze miejskiej promującej ideę wolontariatu, która odbędzie się 27 lipca. Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 24 lipca.

Miejsce: Tyskie Centrum Wolontariatu, Edukacji 11, 43-100 Tychy

Program wydarzenia:

9:30 – start rejestracji drużyn

10:00 – gra miejska

12:00 – finał

Udział w grze jest bezpłatny. Maksymalna liczba osób w drużynie wynosi 4. Osoby niepełnoletnie, aby wziąć udział w grze, muszą posiadać ze sobą pisemną zgodę opiekuna prawnego.

Zgłoszenia do gry przyjmowane są do 24.07.2023r. lub do wyczerpania miejsc.

Wydarzenie organizowane jest przez Stowarzyszenie Regionalne Centrum Wolontariatu w Katowicach we współpracy z Tyskim Centrum Wolontariatu w ramach projektu „Partnerstwo dla wolontariatu” finansowanego z programu Korpus Solidarności. Program Wspierania i Rozwoju Wolontariatu Długoterminowego na lata 2018-2030.

Zadanie publiczne pod nazwą Tyskie Centrum Wolontariatu jest współfinansowane z budżetu Miasta Tychy.


Źródło : https://umtychy.pl/