Ponad 3 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków dla tyskiego kościoła pw. Ducha Św.

 


Rządowy Program Odbudowy Zabytków jest to Program, który wesprze samorządy w poprawieniu stanu, odbudowie i remontach obiektów zabytkowych przyczyniając się tym samym do poprawy ich stanu i uchroni przed degradacją i niszczeniem.

Program dopuszcza finansowanie obiektów posiadających wpis do ewidencji lub rejestru zabytków i będących w posiadaniu jednostki samorządu terytorialnego lub jednostki organizacyjnej podległej jednostce samorządu terytorialnego.

Program kierowany jest bezpośrednio do jednostek samorządu terytorialnego, a za ich pośrednictwem również do innych podmiotów zobowiązanych do opieki nad zabytkami. Dofinansowanie będzie przyznawane na realizację zadań inwestycyjnych związanych z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Może być przeznaczone na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku prowadzone przez jednostki samorządu terytorialnego albo na udzielenie dotacji samorządowej na takie prace.

Rząd przekaże 3 430 000 złotych na renowację poddasza zabytkowego kościoła pw. Ducha Świętego w Tychach.

Z wynikami naboru wniosków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków można zapoznać się w zakładce Wyniki naboru.


Źródło : https://www.gov.pl/