Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach ogłasza nabór wniosków PFRON.

 


Nabór wniosków ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dotyczący zadań z zakresu zatrudniania i rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Tychach w dniach od 25 lipca 2023 roku do 11 sierpnia 2023 roku ogłasza nabór wniosków o przyznanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych:

  • refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla osób niepełnosprawnych – posiadany limit środków:
  • dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosi 20.000,00 zł.
  • środków na podjęcie działalności gospodarczej przez osoby niepełnosprawne zarejestrowane w PUP Tychy – posiadany limit środków:
  • dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosi 20.000,00 zł.
  • organizacji staży dla osób niepełnosprawnych zarejestrowanych w PUP Tychy – posiadany limit środków:
  • dla mieszkańców Miasta Tychy wynosi 12.200,00 zł
  • dla mieszkańców powiatu bieruńsko-lędzińskiego wynosi 10.000,00 zł.

Kwoty przyznanego dofinansowania mogą ulec zmianie w zależności od liczby złożonych wniosków.

Druki wniosków oraz szczegółowe warunki realizacji poszczególnych instrumentów i usług rynku pracy do pobrania na stronie internetowej https://tychy.praca.gov.pl/ w zakładce Dla pracodawców i przedsiębiorców/zatrudnianie niepełnosprawnych lub w zakładce Dla bezrobotnych i poszukujących pracy/dla niepełnosprawnych. Zalecane jest, aby wnioski o organizację stażu, wnioski osoby niepełnosprawnej dotyczące środków na podjęcie działalności gospodarczej, wnioski o przyznanie refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy osoby niepełnosprawnej składać poprzez: SOW System obsługi Wsparcia Finansowego ze środków PFRON (https://sow.pfron.org.pl).


Źródło : https://tychy.praca.gov.pl/