Maturzyści poznali wynik egzaminu dojrzałości.

 


Województwo śląskie znalazło się na trzecim miejscu pod względem zdawalności matur. Najlepiej poradzili sobie z egzaminem z języka angielskiego, a najsłabiej wypadli na egzaminie z matematyki. W Tychach średnia wyniosła 82,68%, przy średniej krajowej wynoszącej 78,2%.

W Tychach lepiej poradzili sobie uczniowie liceów ogólnokształcących – tu zdawalność wyniosła 90,04%. Z kolei uczniowie techników osiągnęli wyniki na poziomie 70,00%. Najlepiej z egzaminem dojrzałości poradzili sobie uczniowie z I LO, gdzie zdawalność wyniosła 100%. W klasyfikacji poszczególnych przedmiotów (język polski, matematyka i język angielski) najlepsze wyniki osiągnęli również maturzyści z tej placówki. Na drugim miejscu znalazło się II LO (96,18%) , a na trzecim IV LO w ZS nr 1 (83,33%). Wśród techników najlepiej wypadło Technikum nr 3 w ZS 4 (zdawalność na poziomie 85,53%).

W Polsce spośród tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych maturę zdało 78,2% (średnia woj. śląskiego: 77,7%). Prawo do poprawki ma 15,5% abiturientów, natomiast definitywnie nie zdało jej 6,3% uczniów.

W Tychach do egzaminu poprawkowego w sierpniu może przystąpić 113 uczniów. Do 12 lipca br. (wtorek) – złożenie pisemnego oświadczenia o zamiarze ponownego przystąpienia do egzaminu z danego przedmiotu (do dyrektora macierzystej szkoły lub dyrektora OKE – tam, gdzie składana była deklaracja). 23 sierpnia br. (wtorek), godz. 9:00 – część pisemna. Wyniki oraz przesłanie świadectw do szkół – 9 września br.


Źródło : https://www.tychy.pl/