Egzaminy ósmoklasisty – wyniki w Tychach.

 


Od 23 do 25 maja uczniowie szkół podstawowych w całej Polsce pisali egzamin ósmoklasisty. Wyniki, jakie uzyskali tyscy uczniowie są wyższe niż średnia nie tylko w województwie śląskim, ale i w całej Polsce.

Do egzaminu ósmoklasisty w sesji głównej, tj. w maju 2023 r., przystąpiło w całej Polsce ok. 510 400 spośród ok. 520 6004 uczniów VIII klasy szkoły podstawowej (ok. 98%), w tym ok. 13 800 uczniów – obywateli Ukrainy.

W Tychach do egzaminu z języka polskiego przystąpiło 1645 uczniów, z matematyki – 1644 uczniów, a do egzaminu z języka angielskiego 1655 uczniów.

Z danych Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Jaworznie wynika, że uczniowie najwyższe wyniki uzyskali z języka angielskiego. Średnia w Tychach wyniosła 72% (w woj. śląskim: 66%, a średnia krajowa: 66%) i jest to najwyższy średni wynik wśród powiatów w województwie śląskim.

W przypadku egzaminów z języka polskiego ósmoklasiści z Tychów znaleźli się na drugim miejscu wśród śląskich powiatów – za Tarnowskim Górami – ze średnią 70%, podczas gdy w województwie śląskim było to 65%, a średnia krajowa wynosi 66%.

Średni wynik egzaminu z matematyki to 56% co daje Tychom piąte miejsce wśród śląskich powiatów. W województwie śląskim średnia ta wyniosła 52%, a średnia krajowa to 53%.

Do 10 lipca absolwenci ósmych klas mają czas na uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły ponadpodstawowej o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i o zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty oraz złożenie nowego wniosku, w tym zmiana przez kandydata wniosku o przyjęcie, z uwagi na zmianę szkół, do których kandyduje.

18 lipca opublikowane zostaną listu kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Od tego dnia do 25 lipca kandydaci mają czas na potwierdzenie woli podjęcia nauki. 26 lipca opublikowane zostaną listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych.


Źródło : https://umtychy.pl/