30 czerwca mija ostateczny termin przyjmowania wniosków na wymianę „kopciucha”.

 


Trwa ostatni etap naboru uzupełniającego w ramach Programu pn. Wymiana węglowych źródeł ciepła szansą na poprawę powietrza w Tychach etap I i II. Ostateczny termin przyjmowania wniosków mija 30 czerwca br., przy założeniu realizacji inwestycji maksymalnie do końca lipca 2023 roku.

Projekt polega na wymianie nieekologicznych, węglowych źródeł ciepła klasy 3 i klasy 4 według normy PN-EN 303- 5 oraz bezklasowych ogrzewających budynki jednorodzinne mieszkańców miasta Tychy, na ekologiczne i wysokosprawne urządzenia grzewcze, w tym podłączenie do węzła cieplnego, montaż kotłów gazowych lub na biomasę, a także (do wyboru) montaż urządzeń, umożliwiających przygotowanie ciepłej wody użytkowej.

Zakres projektu oraz wysokość maksymalnego grantu:

Lp.  Wariant  wymiany węglowego 

źródła ciepła 

(bezklasowego lub 3 klasy) 

Przyjęte nakłady

jednostkowe

[zł] brutto

 Źródła finansowania
Środki własne mieszkańca Grant
% [zł] brutto % [zł] brutto
1 Zakup i montaż węzła cieplnego, zasilanego z lokalnej sieci ciepłowniczej 12 000 20 2 400 80 9 600
2 Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego 12 000 20 2 400 80 9 600
3 Zakup i montaż kotła gazowego kondensacyjnego wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej 13 000 20 2 600 80 10 400
4 Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt 15 000 40 6 000 60 9 000
 5 Zakup i montaż automatycznego kotła na biomasę min.5 klasy plus ekoprojekt wraz z urządzeniem do ciepłej wody użytkowej 16 000  40   6 400  6 400  9 600

W związku z kończącym się terminem realizacji Projektu zaleca się, aby wnioski składali mieszkańcy, którzy już posiadają przyłącze gazowe do budynku.

6 kroków realizacji inwestycji:

  1. Złóż wniosek zgodnie z informacją o naborze uzupełniającym dla etapu I lub II,
  2. Przejdź proces weryfikacji dopuszczającej,
  3. Skompletuj dokumenty do zawarcia umowy,
  4. Podpisz umowę o powierzenie grantu,
  5. Zrealizuj inwestycję,
  6. Rozlicz inwestycję.

Szczegółowe informacje udzielane są pod numerem telefonu 721 74 74 47 lub pod adresem e-mail: tychy@niskaemisja.pl.

Wnioski można pobrać oraz składać poprzez stronę https://www.niskaemisja.pl/tychy wybierając projekt, w Punkcie Obsługi Grantobiorcy w dniu 13.06.2023 r. w godzinach 8:00 – 15:30  oraz w dniu 29.06.2023 r. w godzinach 9:00 – 17:00 jak również w Urzędzie Miasta Tychy 9 piętro pok. 905.


Źródło : https://umtychy.pl/