Absolutorium i wotum zaufania dla burmistrza Bierunia.

 


Podczas sesji Rady Miejskiej w dniu 25 maja burmistrz Bierunia Krystian Grzesica zaprezentował Raport o stanie miasta – dokument, który jest podstawą do udzielenia przez Radę wotum zaufania. Z kolei skarbnik miasta Dorota Przybyła omówiła wykonanie budżetu za 2022 rok. Zarówno wotum zaufania, jak i absolutorium zostało przez radnych udzielone jednogłośnie.

W Raporcie o stanie miasta burmistrz Krystian Grzesica omówił najważniejsze obszary, w których gmina realizuje swoje zadania. A więc: gospodarka komunalna, gospodarka przestrzenna, ochrona środowiska, bezpieczeństwo, opieka społeczna, sport, kultura, edukacja, ochrona dziedzictwa. Omówione zostały zrealizowane inwestycje, a także sytuacja demograficzna (także w szerszym kontekście w skali kraju).

Burmistrz zwrócił też uwagę, w zeszłym roku, oprócz realizowanych standardowo zadań gminy, na samorządy w Polsce – w tym na Bieruń – spadły dodatkowe obowiązki, których nie można było zaplanować: napływ uchodźców z Ukrainy i konieczność zaspokojenia ich podstawowych potrzeb czy koordynacja sprzedaży węgla.

– Raport o stanie miasta jest sprawozdaniem z działalności burmistrza ale żaden burmistrz nie pracuje sam – mówił Krystian Grzesica. – Mam do pomocy cały zespół ludzi. Sprostaliśmy nieprzewidzianym wyzwaniom dzięki temu, że potrafimy współpracować. Zarówno ze strony Rady Miejskiej, jak i zespołu pracowników Urzędu Miejskiego zawsze mogłem liczyć na gotowość do podjęcia się nawet bardzo trudnych zadań.

Podczas sesji zostało też omówione wykonanie budżetu za rok 2022 – przedstawiła je skarbnik miasta Dorota Przybyła.

Poprzedni rok budżetowy został zakończony z nadwyżką 13 milionów złotych, a wydatki majątkowe (inwestycyjne) zostały zrealizowane na poziomie 54%. Mówiąc prościej, na inwestycję wydano tylko nieco ponad połowę zaplanowanych środków. Jak wyjaśnił burmistrz, ta sytuacja wynikła przede wszystkim z dużej ilości nierozstrzygniętych postępowań przetargowych (było ich aż 13). Zarówno niewykorzystane środki, jak i realizacja zadań, na które te środki były przeznaczone, zostały przesunięte na kolejny rok.

Dochody gminy w 2022 roku wyniosły ponad 133 mln zł. W ostatnich latach dochody systematycznie rosną (z niewielkim spadkiem w pandemicznym roku 2020). Do dynamiki dochodów odniósł się w dyskusji przewodniczący Rady Miejskiej Marcin Nyga: – W Polsce zachodzą coraz głębsze zmiany jeśli chodzi o budżety samorządów. Widzimy duże wzrosty w dochodach gmin, co może dawać mylący obraz, ponieważ głównym elementem tego wzrostu są tzw. środki znaczone (o których wydatkowaniu gmina nie decyduje sama – red.). Gdy wykluczymy te elementy, to sytuacja nie wygląda aż tak dobrze. Na coraz mniej rzeczy mamy wpływ.


Źródło : https://www.bierun.pl/