Wotum zaufania i absolutorium dla prezydenta Tychów.

 


Wczoraj podczas sesji Rady Miasta Tychy, Andrzej Dziuba – prezydent Tychów przedstawił coroczny „Raport o stanie miasta”. Podczas obrad radni udzielili prezydentowi wotum zaufania i absolutorium za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2022r.

Przedstawiony raport podsumowuje działalność Rady Miasta, Prezydenta, miejskich instytucji oraz spółek w 2022 roku. Są w nim zawarte informacje o najważniejszych podejmowanych działaniach, realizowanych inwestycjach czy wydarzeniach z ubiegłego roku.

– Dziękuję wszystkim zaangażowanym w tworzenie raportu. To podsumowanie pracy wielu osób – z urzędu, jednostek miejskich i spółek. Staramy się jak najlepiej działać na rzecz mieszkańców – powiedział Andrzej Dziuba podczas dzisiejszej sesji Rady Miasta Tychy.

Treść „Raportu o stanie miasta Tychy” została opublikowana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej.
Źródło : https://umtychy.pl/