Półkolonie z „Oskardem”.

 


Dział Społeczno – Kulturalny Tyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej „OSKARD” organizuje w ramach akcji „Lato 2022” Półkolonie dla dzieci i młodzieży w wieku 8-14 lat.
Zapisy prPzyjmowane będą od 23.05.2022 r. od godz. 8:00 w placówkach. W pierwszej kolejności pierwszeństwo zapisu mają dzieci członków Spółdzielni.
W programie przewiduje się: wyjścia na basen i do kina, wycieczki autokarowe, warsztaty plastyczne, konkursy i turnieje, wycieczki piesze, zajęcia plastyczno – techniczne, zajęcia na kręgielni, zajęcia ruchowe, sportowe, pedagogikę zabawy, spotkania z ciekawymi ludźmi. Fachową opiekę nad uczestnikami półkolonii sprawować będzie kadra pracownicza Działu Społeczno-Kulturalnego.
Zaplanowano turnusy wypoczynku w następujących terminach:
  • I turnus 27.06 – 01.07.2022 Kluby Osiedlowe: „Magdalena”, „Orion”, „Regina”, „Uszatek „oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.
  • II turnus 04.07 – 08.07.2022 Kluby Osiedlowe: „Magdalena”, „Orion”, „Regina”, „Uszatek” oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.
  • III turnus 11.07 – 15.07.2022 Kluby Osiedlowe: „Magdalena”, „Regina”, „Uszatek”.
  • IV turnus 18.07 – 22.07.2022 Kluby Osiedlowe: „Magdalena”, „Regina”, „Uszatek”.
  • III turnus 25.07 – 29.07.2022 Klub Osiedlowy „Orion” oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.
  • IV turnus 01.08 – 05.08.2022 Klub Osiedlowy „Orion” oraz Spółdzielczy Dom Kultury „Tęcza”.
Ilość uczestników jednego turnusu to 25 dzieci w każdej placówce (wyjątek stanowi klub „Regina”, który na każdy turnus przyjmie 20 dzieci).
Odpłatność dla dzieci członków TSM „OSKARD” za 1 turnus wynosi 100,00 zł (brutto). Pełna odpłatność dla dzieci mieszkańców (nie członków Spółdzielni) i osób spoza zasobów w SDK” Tęcza”, klubach „Magdalena”, „Orion”, „Regina”, „Uszatek” wynosi 267,80 zł (brutto).
Brak dostępnego opisu zdjęcia.