Wyższe wynagrodzenia w bieruńskim Adiencie.

 


Na początku maja na konta pracowników firmy Adient Seating Poland w Bieruniu wpłynęły wyższe wypłaty za kwiecień. To efekt starań zakładowej „Solidarności”. Związek wynegocjował podwyżkę stawek godzinowych o 3,5 zł brutto.

Podwyżki otrzymali pracownicy produkcyjni zatrudnieni w spółce przed 1 stycznia tego roku, czyli w praktyce zdecydowana większość załogi. Zgodnie z zapisami porozumienia płacowego podpisanego w zakładzie 27 kwietnia, w najbliższych dniach wypłacone zostanie także jednorazowe wyrównanie podwyżek za styczeń, luty i marzec. Wyniesie ono 3 zł brutto za każdą godzinę pracy. Równocześnie pracownicy firmy otrzymają nagrodę z okazji 20-lecia zakładu. – Podczas negocjacji płacowych pracodawca poinformował nas, że z tej okazji przygotował pewną pulę pieniędzy, którą chciałby przekazać pracownikom. Wspólnie ustaliliśmy zasady podziału tych środków tak, by nikt nie został pominięty – mówi Sebastian Siemaszko, przewodniczący „Solidarności” w bieruńskim Adiencie. Jak wyjaśnia, w zależności od stażu pracy nagroda wyniosła od 500 zł brutto do 2 tys. zł brutto.

W porozumieniu płacowym znalazły się także zapisy dotyczące zmian zasad wypłacania premii kwartalnej. Jej wysokość nie będzie uzależniona od oceny pracownika tak, jak to było w poprzednich latach. – Zapisy dotyczące oceny pracowniczej zostały w tym roku zniesione, ponieważ były źle skonstruowane. O nowych regułach naliczania premii będziemy rozmawiać z pracodawcą, ale to kwestia przyszłego roku. W tym roku każdy pracownik otrzyma w sumie 2 tys. zł brutto premii kwartalnej – zaznacza związkowiec.

Sebastian Siemaszko podkreśla, że w najbliższych tygodniach związkowcy zamierzają rozmawiać z pracodawcą o poprawie warunków pracy. – Podpisaliśmy niezłe porozumienie płacowe, ale teraz musimy się skupić na innych kwestiach. Brakuje rąk do pracy. Jedni się zwalniają, inni chorują, w efekcie czego pozostali pracownicy muszą nierzadko pracować na dwóch, a nawet trzech stanowiskach. To rodzi frustrację i niezadowolenie – dodaje.

Firma Adient Seating Poland w Bieruniu jest producentem foteli samochodowych. Spółka zatrudnia ok. 470 osób.


Źródło : https://solidarnosckatowice.pl/