W tyskiej Straży Miejskiej zainstalowano ogólnodostępny alkomat.

 


Mając na uwadze bezpieczeństwo mieszkańców Straż Miejska w Tychach uruchomiła w dyżurce bezpłatny alkomat. Urządzenie bada stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu.

Aby skorzystać z alkomatu wystarczy przyjść do Straży Miejskiej i na dyżurce skorzystać z urządzenia. Nie trzeba przynosić ze sobą żadnych ustników. Na wyposażeniu urządzenia są jednorazowe rurki, z których się korzysta w trakcie badania. Korzystanie z alkomatu jest bezpłatne.

Każdy mieszkaniec, który przyjdzie sprawdzić swój poziom trzeźwości, poddaje się badaniu samodzielnie. Próba jest całkowicie anonimowa. Nie legitymujemy osób którzy korzystają z urządzenia. Nie rejestrujemy i nie monitorujemy wskazań alkomatu. Nie wydajemy też żadnych wydruków czy „zaświadczeń”.

Alkomat został zakupiony przez Urząd Miejski i posiada stosowny atest.

Przypominamy.

Zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a mianowicie art. 46 ust. 2 stan po użyciu alkoholu zachodzi, gdy zawartość alkoholu w organizmie wynosi lub prowadzi do:

1) stężenia we krwi od 0,2 ‰ do 0,5 ‰ alkoholu albo

2) obecności w wydychanym powietrzu od 0,1 do 0,25 mg alkoholu na 1 dm3 .

W sytuacji, gdy w organizmie kierowcy znajduje się niższa ilość alkoholu nie popełnia on czynu zabronionego przez prawo.

Dlatego warto po „alkoholowej” imprezie przyjść i zbadać swoją moc w wydychanym powietrzu.

Siedziba tyskiej Straży Miejskiej znajduje się przy ul. Budowlanych 67, za stacją Shell.


Źródło : https://strazmiejska.umtychy.pl/