Utrudnienia na ul. Warszawskiej w Bieruniu co najmniej do końca kwietnia.

 


Na ulicy Warszawskiej (DK44) trwają obecnie prace realizowane przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA). Ich celem jest ograniczenie hałasu pochodzącego od ruchu komunikacyjnego. Utrudnienia potrwają co najmniej do 30 kwietnia, a niewykluczone, że dłużej. Prosimy o ostrożną jazdę! Poniżej harmonorgam planowanych prac i związanych z tym utrudnień.

HARMONOGRAM PRAC I WIĄŻĄCYCH SIĘ Z NIMI UTRUDNIEŃ:

 • 17/18 kwietnia – frezowanie nawierzchni na odc. ul. Granitowa – rondo (połowa
  nawierzchni)
 • 18/19 kwietnia – frezowanie nawierzchni na odc. ul. Granitowa – rondo (druga połowa nawierzchni)
 • 20 kwietnia – roboty pomocnicze (ew. wymiana krawężnika, pomiary geodezyjne, regulacja urządzeń itp.)
 • 20/21 kwietnia – układanie nawierzchni (połowa odcinka)
 • 21/22 kwietnia – układanie nawierzchni (druga połowa odcinka)

Roboty prowadzone będą w godz. 18:00 – 24:00 (w razie konieczności nieco dłużej).

Na przedmiotowym odcinku obowiązywać będzie ruch wahadłowy z ręcznym kierowaniem ruchem.

Przypomnijmy, że roboty prowadzone na ulicy Warszawskiej związane są z realizacją postanowień zawartych w decyzjach nałożonych przez Wojewodę Śląskiego i Starostę Bieruńsko-Lędzińskiego, zobowiązujących Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad do ograniczenia negatywnego oddziaływania na środowisko w zakresie hałasu pochodzącego od ruchu komunikacyjnego na DK44.

Ograniczenie hałasu uzyskane zostanie poprzez wykonanie tzw. „cichej nawierzchni” na odcinku od przejścia dla pieszych z sygnalizacją świetlną w rejonie skrzyżowania z ul. Granitową do skrzyżowania z ulicami Solecką i Węglową.

Zakres prac obejmuje m.in.:

 • wymianę nawierzchni na ciągu głównym oraz w obrębie ronda,
 • wymianę uszkodzonych krawężników, ścieków przykrawężnikowych i uszkodzonych powierzchni z kostki kamiennej,
 • wykonanie nowych powierzchni poszerzeń na łukach z kostki kamiennej w miejscach ich rozjeżdżania przez samochody ciężarowe,
 • ścięcie i utwardzenie pobocza, wyregulowanie wysokościowe wpustów ściekowych, studnie rewizyjne,
 • wykonanie oznakowania poziomego.


Źródło : https://www.bierun.pl/