Droga wojewódzka nr 928 z Kobióra do Mikołowa zostanie przebudowana.

 


W Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę na przebudowę drogi wojewódzkiej nr 928. Wartość inwestycji to prawie 246 mln zł

W podpisaniu umowy uczestniczyli członek Zarządu Województwa Śląskiego Krzysztof Klimosz, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich Zbigniew Tabor, radny Sejmiku Grzegorz Wolnik i przedstawiciel firmy Budimex, Grzegorz Domaradzki.

„Cieszę się, że rusza kolejna ważna inwestycja drogowa, jedna z największych, które w tym roku realizuje Zarząd Dróg Wojewódzkich. Ta inwestycja obejmuje dwa powiaty: pszczyński oraz mikołowski i wierzę, że za 36 miesięcy będzie mogła służyć nie tylko mieszkańcom tych terenów, ale i całego województwa śląskiego” – mówił członek Zarządu Województwa Śląskiego, Krzysztof Klimosz.

„To wielki sukces, że udało się doprowadzić do podpisania tej umowy na kwotę prawie 246 mln zł. Każda tak duża inwestycja powoduje w trakcie realizacji problemy, ale jestem pewien, że korzyści dla mieszkańców i całego regionu okażą się zdecydowanie większe, zarówno pod względem komfortu jazdy jak i bezpieczeństwa” – tłumaczył radny Sejmiku Województwa Śląskiego, Grzegorz Wolnik.

Odcinek drogi wojewódzkiej nr 928 przewidziany do przebudowy rozpoczyna się na skrzyżowaniu z DK nr 44 w Mikołowie, a kończy na skrzyżowaniu z DK nr 1 w miejscowości Kobiór. Inwestycja podzielona jest na trzy etapy:

  • etap I: Mikołów – Wyry – od km 0+053 do km 5+069,
  • etap II: Wyry – Gostyń – od km 5+100 do km 13+028
  • etap III: Gostyń – Kobiór – od km 13+477 do km 15+441.

Szacowana łączna wartość robót budowlanych wynosi 245,6 mln zł. Przewidywany termin zakończenia robót budowlanych w przypadku etapu Wyry – Gostyń to wiosna 2025 roku, a w zakresie etapów Mikołów – Wyry i Gostyń – Kobiór – wiosna 2026.

Celem inwestycji jest poprawa dostępności, efektywności i jakości głównych szlaków drogowych w województwie śląskim. Obecnie droga wojewódzka nr 928 posiada zdegradowaną nawierzchnię, niesprawny system odwodnienia, a ruch pieszych, rowerów i pojazdów nie jest właściwie odseparowany. Kwestie te wpływają negatywnie na bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

Zakres inwestycji obejmuje całkowitą przebudowę konstrukcji jezdni, ujednolicenie jej szerokości, przebudowę skrzyżowań, budowę zatok autobusowych, budowę i przebudowę chodników, ciągów pieszo-rowerowych, przebudowę zjazdów. Konstrukcja drogi zostanie wykonana z wykorzystaniem najnowszych technologii. Warstwy bitumiczne zostaną wykonane z asfaltów wysokomodyfikowanych.


Źródło : https://www.slaskie.pl/