Nagrody Clemens w dziedzinie kultury przyznane.

 


W poniedziałek 27 marca 2023 r. w Sali widowiskowej „Piast” w Lędzinach wręczono Clemensy 2022.

Nagrodę Starosty Bieruńsko-Lędzińskiego w dziedzinie kultury za rok 2022, w kategorii Pro Arte otrzymał artysta malarz Jan Jagoda z Imielina, w kategorii Pro Cultura pisarz-regionalista Henryk Ganobis z Chełmu Śląskiego, a w kategorii Pro Publico Bono Mirosław Leszczyk i Bogusław Żogała (+) z Lędzin.

W trosce o te wartości, poczynając od 2001 roku powiat nagradza wyróżniających się twórców, animatorów i mecenasów kultury. Nagrodę tradycyjnie przyznaje Kapituła, kierująca się wskazaniami samorządów, instytucji kultury, stowarzyszeń twórczych, organizacji społecznych i mieszkańców naszego powiatu. Przyznawana jest w trzech kategoriach: za osiągnięcia w twórczości artystycznej, za upowszechnianie kultury oraz za wspieranie inicjatyw na rzecz kultury, a do rąk wyróżnionych trafiają statuetki Clemensa, które są symbolem uznania dla ich dorobku artystycznego i dokonań kulturotwórczych.