Rozpoczynają się roboty budowlane na ulicy Kolejowej w Bieruniu.

 


28 marca rozpoczną sie prace budowlane na ulicy Kolejowej w Bieruniu. Od rana tego dnia prawdopodobnie obowiązywać będzie zmieniona organizacja ruchu. Za ewentualne utrudnienia przepraszamy! Mamy nadzieję, że osiągnięte w ciągu kilku miesięcy efekty wynagrodzą Państwu chwilowe niedogodności. Podkreślmy, że inwestycja zrealizowana zostanie do 4 miesięcy od dnia wejścia wykonawcy na plac budowy.

Przypomnijmy, że rusza właśnie długo wyczekiwana inwestycja drogowa pn.: „Przebudowa ul. Kolejowej w Bieruniu – etap I”. W grudniu zeszłego roku Burmistrz Miasta Bierunia Krystian Grzesica podpisał umowę z Wykonawcą na realizację zadania polegającego na gruntowniej przebudowie pierwszej połowy ulicy Kolejowej – od ulicy Bojszowskiej do domu nr 22.

Inwestycja polegać będzie na:

  • przebudowie części drogi o długości około 327 metrów – na odcinku od ulicy Bojszowskiej do budynku nr 22, w zakresie wykonania: jezdni, placu do zawracania, zjazdów, chodnika oraz poboczy,
  • przebudowie wlotu skrzyżowania z drogą powiatową – ulicą Bojszowską,
  • budowie kanalizacji deszczowej,
  • budowie oświetlenia LED,
  • przebudowie sieci uzbrojenia terenu: wodociągowej, energetycznej (naziemnej i kablowej) oraz teletechnicznej.

Wartość zadania to prawie 3 miliony złotych, z czego połowa dofinansowana została ze środków rządowych – pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Inwestycja rozpocznie się 28 marca 2023 roku i trwać będzie 4 miesiące od dnia wejścia wykonawcy na plac budowy.

Wykonawca:

Konsorcjum Firm:

  • Usługi Transportowe Opitek Henryk 41-403 Chełm Śląski ul. Wołodyjowskiego 33b – lider
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Grzegorz Opitek 41-403 Chełm Śląski ul. Wołodyjowskiego 33b – partner

Wartość zadania: 2 929 198,91 zł

Dofinansowanie: 50% wartości zadania – z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Termin: 4 miesiące od daty przekazania terenu budowy – lipiec/sierpień 2023

kolejowa

 Źródło : https://www.bierun.pl/