Bezpłatna sterylizacja/kastracja i znakowanie kotów i psów w Tychach.

 


Tyszanie będący właścicielami psów lub/i kotów mogą skorzystać z bezpłatnej ich sterylizacji/kastracji, a także elektronicznego znakowania swoich pupili.

Usługi te świadczy przychodnia weterynaryjna EURO-WET s.c., ul. Armii Krajowej 2, 43-100 Tychy.

Sterylizacja, kastracja oraz wszczepienie zwierzęciu elektronicznego identyfikatora będzie możliwe po podpisaniu przez zgłaszającego oświadczenia mówiącego o tym, że jest mieszkańcem miasta Tychy, właścicielem dostarczonego zwierzęcia, oraz że nie prowadzi działalności gospodarczej w zakresie hodowli rasowych psów lub kotów. Zabiegi będą finansowane do czasu wyczerpania środków zabezpieczonych na ten cel w budżecie miasta Tychy.

Ponadto gabinet Euro-Wet został wybrany jako wykonawca zadania sterylizacji i kastracji kotów wolno żyjących. Mieszkaniec miasta – wolontariusz może się tam zgłosić w celu sterylizacji lub kastracji kotów wolno żyjących będących pod jego opieką.

Sterylizacja i kastracja zwierząt posiadających właścicieli realizowana jest po raz drugi a finansowanie w kwocie 100 000zł pochodzi z Budżetu Obywatelskiego, na takich samych zasadach i kwocie jak w ubiegłym roku. Sterylizacja i kastracja kotów wolno żyjących również została zabezpieczona na takim samym poziomie środków budżetowych jak w roku ubiegłym – 20 000zł.


Źródło : https://umtychy.pl/