Najczęstsze błędy w PIT.

 


Od 15 lutego br. możemy składać zeznania podatkowe za rok 2022. Poniżej przedstawiamy kilka wskazówek, o których warto pamiętać, aby uniknąć niepotrzebnych błędów:

  • upewnijmy się, że wypełniamy zeznanie na prawidłowym wariancie formularza – formularze zmieniają się co roku, pobierzmy aktualne druki ze strony podatki.gov.pl lub bezpośrednio z urzędu skarbowego,
  • zwróćmy uwagę, czy na pewno wykazaliśmy całość uzyskanego przychodu – zanim złożymy zeznanie do urzędu skarbowego sprawdźmy, czy uwzględniliśmy w nim wszystkie informacje o wysokości osiągniętego dochodu otrzymane od płatników,
  • pamiętajmy o ustawowych limitach, np. limicie kosztów uzyskania przychodów,
  • sprawdźmy, czy na pewno i w jaki sposób możemy skorzystać z ulg i odliczeń np. z ulgi rehabilitacyjnej, ulgi dla pracującego seniora, czy ulgi dla rodzin 4+,
  • skontrolujmy, czy wypełniliśmy wszystkie obowiązkowe rubryki (m. in. PESEL, adres zamieszkania, dane identyfikacyjne współmałżonka),
  • jeśli składamy zeznanie papierowe, to nie zapomnijmy o podpisie.

Jeśli jednak zdarzy się nam pomyłka możemy złożyć korektę zeznania. Taką korektę możemy złożyć w postaci papierowej lub po zalogowaniu się do e-urzędu skarbowego i usługi Twój e-PIT na stronie https://www.podatki.gov.pl/e-urzad-skarbowy/ (link otwiera nowe okno w serwisie zewnętrznym). Na podatki.gov.pl znajdziemy także broszury informacyjne pomocne przy wypełnieniu zeznania.


Źródło : https://www.slaskie.kas.gov.pl/