Zostaw 1,5% podatku dla tyskich organizacji pozarządowych.

 


Jak co roku zachęcamy mieszkańców do wspomagania działalności tyskich organizacji pozarządowych i przekazywania im części swojego podatku. W ubiegłym roku był to 1%, a w tym już 1,5% podatku.

W Tychach działają organizacje oraz oddziały/ koła organizacji ogólnopolskich, które mają status Organizacji Pożytku Publicznego i to im możemy przekazać nasz 1,5% podatku.

W pierwszej kolejności należy wybrać, której organizacji chcemy przekazać nasze 1,5% podatku. Następnie zapisać sobie jej numer z Krajowego Rejestru Sądowego, tzw. KRS. To ten numer należy wpisać w jedną z rubryk rozliczenia podatkowego PIT-37 i PIT-38. Zachęcamy, by wybrać, którąś z  tyskich organizacji. Poniżej w tabeli zebraliśmy ich numery KRS.

Do mieszkańców zostały wysłane koperty urzędowe opieczętowane znakiem kampanii „Zostaw 1,5% w Tychach”. W środku nich znajduje się informacja o wysokości podatku, m.in. od nieruchomości. Do decyzji dołączona jest ulotka z wykazem tyskich Organizacji Pożytku Publicznego (OPP).

0000009415 STOWARZYSZENIE NA RZECZ POMOCY I ROZWOJU INTEGRACYJNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 5 W TYCHACH „PIĄTKA DZIECIOM”
0000013377 POLSKIE STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ INTELEKTUALNĄ KOŁO W TYCHACH
0000015352 KOMITET POMOCY DLA ZWIERZĄT
0000039927 SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE HOSPICJUM IM. ŚW. KALIKSTA I
0000050510 STOWARZYSZENIE NA RZECZ DZIECI Z PORAŻENIEM MÓZGOWYM „BLIŻEJ NAS”
0000065590 STOWARZYSZENIE „TRZEŹWOŚĆ ŻYCIA”
0000076897 SPOŁECZNE TOWARZYSTWO OŚWIATOWE SAMODZIELNE KOŁO TERENOWE NR 30 W TYCHACH
0000122161 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OKS JUWE TYCHY-JAROSZOWICE
0000144240 STOWARZYSZENIE SPORTOWE OSIEDLOWY KLUB SPORTOWY „ZET” TYCHY
0000192921 STOWARZYSZENIE OTWARTYCH LUDZI „SOL”
0000207821 STOWARZYSZENIE NA RZECZ LUDZI W PODESZŁYM WIEKU „DAR SERCA”
0000252544 LUDOWY KLUB SPORTOWY „OGRODNIK” W TYCHACH
0000271451 STOWARZYSZENIE NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH „W STRONĘ SŁOŃCA”
0000279721 ABSTYNENCKI KLUB ŻEGLARSKI „PAPROCANY”
0000302337 TYSKI CHÓR MIESZANY PRESTO CANTABILE
0000324984 FUNDACJA ŚLĄSKIE HOSPICJUM DLA DZIECI ŚWIETLIKOWO
0000329894 FUNDACJA INICJATYWA GÓRNOŚLĄSKA
0000331965 FUNDACJA „CICHA-NADZIEJA”
0000335511 STOWARZYSZENIE „SZARAK POLSKI”
0000454216 FUNDACJA „BLIŻEJ SZCZĘŚCIA”
0000494244 FUNDACJA „TYCHY – DOBRE MIEJSCE”
0000531207 AKADEMIA PIŁKI NOŻNEJ SMS TYCHY
0000616685 FUNDACJA CZŁOWIEK I PIES

Działające oddziały/koła na terenie Tychów (na podstawie zgłoszenia przez poszczególne podmioty)

0000231494 FUNDACJA INTERNATIONALER BUND POLSKA cel szczegółowy: Tyskie Centrum Wolontariatu

0000012847 POLSKI ZWIĄZEK NIEWIDOMYCH OKRĘG ŚLĄSKcel szczegółowy: dla Koła Tychy

0000273051 ZWIĄZEK HARCERSTWA POLSKIEGO CHORĄGIEW ŚLĄSKA cel szczegółowy: Hufiec Ziemi Tyskiej

WAŻNE! Dla rozliczeń PIT z urzędem skarbowym ważne jest miejsce zamieszkania, a nie zameldowania podatnika. Rozliczaj się w Tychach i tym samym wspieraj rozwój naszego miasta!


Źródło : https://umtychy.pl/