Czy w Tychach jest dobry klimat dla rowerów ? Wypełnij ankietę.

 


Mieszkanki i mieszkańcy Tychów. Polska Unia Mobilności Aktywnej bada klimat rowerowy w Waszym mieście.
Jest okazja żeby wyrazić swoją opinię. Oceń działania miasta Tychy w zakresie polityki rowerowej – wystarczy wypełnić ankietę (wypełnienie zajmuje około 5 minut).

Badania Klimatu Rowerowego są realizowane w Polsce przez stowarzyszenie samorządowe Polska Unia Mobilności Aktywnej (PUMA). Badania przeprowadzane są według sprawdzonej i rozwijanej przez Allgemeine Deutsche Fahrrad Club (ADFC) i Politechnikę Drezdeńską od 1998 roku metodologii Fahrradklima-Test. Według niej, w 2018 roku przebadano blisko 700 europejskich miast.

Narzędziem badania jest kwestionariusz ankietowy w wersji online. Zawiera on 27 podstawowych pytań podzielonych na 5 obszarów tematycznych, a także pytania dodatkowe i metryczkowe. Kwestionariusz jest wypełniany przez respondentów anonimowo, a system posiada zabezpieczenia przeciwko wielokrotnemu wypełnianiu ankiet.

Przedstawiając swoją opinię na temat korzystania z roweru w Twoim mieście czy gminie – przekazujesz osobom kształtującym politykę rowerową i zarządcom ruchu ważną informację zwrotną – opinię eksperta – codziennego użytkownika przestrzeni publicznej.

Wyniki badania umożliwiają stworzenie Rankingu Miast Przyjaznych Rowerzystom, czyli wielowymiarowego obrazu sytuacji osób korzystających z rowerów w poszczególnych miastach i gminach w Polsce, dając możliwość wsparcia argumentów na rzecz poprawy warunków jazdy rowerem i jakości przestrzeni publicznych.

Prosimy o wyrażanie swoich opinii zgodnie z tym co podpowiada Państwu intuicja, bez poddawania pytań szczegółowej analizie. Ankieta jest całkowicie anonimowa, a jej wypełnienie zajmie około 10 minut. Na końcu ankiety jest opcjonalna możliwość pozostawienia swojego adresu e-mail, co umożliwia wzięcie udziału w losowaniu rowerów wśród osób, które wypełniły ankietę.

Więcej informacji o Badaniach Klimatu Rowerowego znajdziesz na: www.rowerowyklimat.pl


Źródło : https://rowerowyklimat.pl/