XXXII Tyskie Wieczory Kolędowe – „Gloria in excelsis Deo”.

 Źródło : https://kultura.tychy.pl/