Komunikacja miejska w Nowy Rok.

 


W związku ze zbliżającym się Nowym Rokiem, Zarząd Transportu Metropolitalnego wprowadza okresowe zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej.

31 grudnia 2022 r. (sobota – Sylwester)

Na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra , tj. rozkłady ważne w soboty (niewakacyjne) , z uwzględnieniem ograniczeń w kursowaniu linii tramwajowych od godziny 18:00 i z wcześniejszymi zjazdami na liniach autobusowych i trolejbusowych w godzinach od 18:00 do 20:00 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii) oraz z uwzględnieniem następujących wyjątków:

1. Linie autobusowe:

a) Według rozkładów jazdy ważnych w Sylwestra , tj. rozkłady ważne w soboty (niewakacyjne) , z wcześniejszymi zjazdami i/lub z pominięciem obsługi przystanków zlokalizowanych na terenie centrów handlowych w godzinach popołudniowych kursować będą linie: 26137 i 750.

b) Według rozkładów jazdy ważnych w Sylwestra , tj. rozkłady ważne w dni robocze (nieszkolne / niewakacyjne) , z wcześniejszymi zjazdami w godzinach od 18:00 do 20:00 (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii) będą kursować linie: 52120152181203204205206207236245288620627636738, 950J i K.

2. Linie trolejbusowe:

a) Zawiesza się następujące kursy w nocy z 31 grudnia 2022 r. na 1 stycznia 2023 r. (sobota-niedziela) na linii A:

  • (00:30) „Tychy Towarowa” – „Tychy Dworzec PKP” (00:49),
  • (00:52) „Tychy Dworzec PKP” – „Tychy Zajezdnia” (01:20).

W nocy z 31 grudnia na 1 stycznia (sobota-niedziela) dla autobusów linii nocnych oraz tramwajów wykonujących kursy nocne, rozpoczynających kursowanie przed godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w Sylwestra , natomiast dla linii rozpoczynających kursowanie po godz. 24:00 będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w święta szczególne lub w Nowy Rok – dotyczy linii: 692N i A4N.

Ponadto w związku z organizacją imprezy plenerowej „Sylwestrowa Moc Przebojów” na terenie Parku Śląskiego w Chorzowie, według rozkładów jazdy ważnych w Nowy Rok oraz z zamianą taboru na tabor o większej pojemności będą kursowały linie: 127N297N672N840N905NM1M2M4M28 i M101 – linie obsługiwane będą w całości taborem o zwiększonej pojemności typu CN.

Korekty rozkładów jazdy:

  • od 29 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. dla linii 229254273 i 696.
  • od 29 grudnia 2022 r. do odwołania dla linii 519168M14 i M102.
1 stycznia 2023 r. (niedziela – Nowy Rok)

Na liniach autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych będą obowiązywały rozkłady jazdy ważne w niedziele i święta (niehandlowe / niewakacyjne) z uwzględnieniem następujących wyjątków (zgodnie z założeniami rozkładów jazdy poszczególnych linii):

  1. Linie tramwajowe:

a) Zawiesza się funkcjonowanie linii: 0 i 23.

b) Według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne kursować będą linie: 911, 14, 15, 16, 17, 19, 20212226 i 34.

2. Linie autobusowe:

a) Zawiesza się funkcjonowanie linii: 2661718890116140142200220230232250610662676687688693721722750835 i 959.

b) Według rozkładów jazdy ważnych w święta szczególne będą kursowały linie: 35681732343541424647515558596473858791100106109115130134153160160S180186191193194223231259260292296297600614615616617671689692695699723739743780791807840910913930937973998A4M15M28M104T-11T-14T-20T-26T-38 i T-47.

c) Według rozkładów jazdy ważnych w Nowy Rok będą kursowały linie: 121381906742AM1M2M4M28 i M101.

3. Linie trolejbusowe:

a) Zawiesza się następujące kursy w nocy z 1 na 2 stycznia 2023 r. (niedziela-poniedziałek) na linii A:

  • (00:30) „Tychy Towarowa” – „Tychy Dworzec PKP” (00:49),
  • (00:52) „Tychy Dworzec PKP” – „Tychy Zajezdnia” (01:20).

Korekty rozkładów jazdy:

  • od 29 grudnia 2022 r. do 5 stycznia 2023 r. dla linii     2,   29,   254,   273 i 696.
  • od 29 grudnia 2022 r. do odwołania dla linii 519168M14 i M102.


Źródło : https://rj.metropoliaztm.pl/